Вилата на Цацаров – незаконно „пристроена“ върху гора! (документи) Ще събаряме ли… Цацаров?

На 20.06.2019г. БОЕЦ внесе сигнали до ДНСК и Община Пещера за нарушения на ЗУТ при строежа на новозакупената вила на Сотир Цацаров. 

 

Цацаров

Сигнала ни бе основан на журналистическо раследване.

На 18.06.2019г. сайта за разследваща журналистика „Биволъ“ публикува материал, от който е видно, че през 2018г. главният прокурор Сотир Стефанов Цацаров и съпругата му са закупили вила в в курорта „Св.Константин“ на занижена цена, за което БОЕЦ вече внесохме сигнал за въпросната симулативна сделка и ИВСС образува проверка. Проверка по наш сигнал  срещу Цацаров бе образувана и в Парламентарната комисия за борба с корупцията.  Биволъ разкриват нова информация по казуса, като от публикуваните документи става ясно, че вилата е построена към момента на нейното изграждане без надлежните строителни разрешения. За въпросната еднофамилна жилищна сграда има утвърдено право на строеж за 60вк.м разгъната застроена площ, а сградата е построена на 140 кв.м РЗП. Приложените документи доказват категорично, че надстроените и пристроени  80 кв.м. са незаконни, както и че дни преди Цацаров да закупи вилата е направен опит за нейното узаконяване, което е в противоречие със законовите разпоредби, няма как да узакониш нещо незаконно построено. За тези действия на областния управител  на Пазарджик Стефан Мирев, БОЕЦ ще внесем отделен сигнал до компетентните органи.

Днес БОЕЦ получихме отговор от Община Пещера подписан от кмета Николай Зайчев..Въпреки уверението в края на документа, че „По смисъла на ЗУТ сградата е построена въз основа на всички изискуеми документи“, от отговора на кмета става ясно, че вилата на Цацаров е незаконно построена и узаконена, а приложената информация се явява пряко доказателство за това! Дори Община Пещера не смее да заяви, че вилата е „законно построена“, а използват витиевати изрази, за да скрият извършените документни манипулации и фалшификации. Ние не претендираме, че липсват изискуеми документи, а че част от документите са неистински и изготвени неправомерно. Както учреденото право на пристрояване след самото пристрояване. Прилича на заличването на Пеевски от изборните списъци след провеждането на изборите. Не може да се издава разрешение за бъдещи действия, който вече са се случили в миналото. Или в държавата на мафията всичко може?

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ПАЗАРДЖИК е учредил право на пристрояване и надстрояване на вече построени пристройки и надстройки! Това  е видно от материала на Биволъ и приложените от тях ортоснимки, хронология и документи. Констаираме, че Общината признава, че е издала разрешение за строеж на 75 кв.м. при учредено право на строеж за 60 кв.м.  и това е само първото нарушение. Има и още един нов и важен момент! Въпросната вила, както и останалите сгради в Пионерски лагер – Летовище „Свети Константин“ нямат урегулирани дворове, а направените проверки показват, че цялата земя около тях има статут на гора. Областният управител постафактум, след постояването на вилата в готов вид е учредил право на „ПОСТРОЯВАНЕ НА ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА“  за 80 кв. м. без да е променен статута на земята. В наказателният Кодекс е посочено:

Чл. 323а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 1973 г., изм. бр. 28 от 1982 г., попр. бр. 31 от 1982 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) (1) Който построи сграда върху обработваема земя, земеделска земя или пасище, без да има право на това, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.

Припомняме, че по повод показните акции на институциите за събаране на незаконно построени жилища в ромските гета, последваха реакции на МВР и  прокуратурата и изказвания на главният прокурор –  „Узаконяването на незаконно построени постройки и сгради е недопустимо и няма такава правна норма по която да бъде извършено“. Този тип акции се случват обикновенно, като властта трябва да прикрие някой опасен скандал и да отвлече общественото внимание от него, както при ДДСгейт, Къщата в Барселона, ДжиПиГейт и тн. Явно обаче за главният прокурор и за неговата вила това не важи и узаконяването на незаконно пристроеното се случва в спешен порядък с участието и съдействието на всички институции имащи отношение към процедурата. С какво Цацров е по важен, или по различен от един ром или редови български гражданин, закона не важи ли еднакво за всички? С какво неговата вила е по различна от една незаконна ромска пристройка? Защо събарят незаконни ромски къщи, а незаконните мафиотски вили ги узаконяват?  Същите въпроси са относими и към терасата на Пламен Георгиев и за балконите на Антон Славчев и асансьора на Цветан Цветанов… 

БОЕЦ очакваме отговора за извършената проверка и от ДНСК и сезираме прокуратурата за незаконните действия на областният управител на Пазарджик, узаконил незаконно пристроената и надстроена вила на Цацров, както и на длъжностни лица от Община Пещера. Включително и за съмнения за упражнен натиск от страна на главният прокурор , злоупотреба с власт и служебно положение. БОЕЦ вече внесохме искане до ДНСК за събаряне на въпросната жилищна сграда при установяване на нередности, както и за санкциониране на нейните собственици.

Въпроса не е в конкретните „квадратни метри“ а в спазването на закона! #АпартаментГейт показа, че властимащите са над Закона и за тях правила и закони не важат. Симулативни сделки, имотни и данъчни измами, тераси, балкони, тризонети и сауни на покрива. Дори и след разкритията на Биволъ, Свободна Европа, АКФ, Фрогнюз и други медии и след внесените от БОЕЦ десетки сигнали за имотите на управляващите, КПКОНПИ се произнесе, че нарушения НЯМА, а прокуратурата, НАП, ГДНП И ГДБОП образуваха ревизии и проверки на Биволъ и БОЕЦ, като на Георги Георгиев – председател на БОЕЦ, прокуратурата повдигна обвинения! Биволите ги привикват на разпити, а апартаментаджиите, балконаджиите и виладжиите ваканцуват по южните морета.  В държавата на мафията Истината е забранена, за крадците наказания няма, а за разкриващите кражбите следват репресии и обвинения. С внасянето на последващ сигнал в прокуратурата ще затворим омагьосаният кръг и ще дадем възможност на Цацров сам да разследва себе си за пореден път. Това са важни действия, защото разкриват тоталната гнилост на системата и абсурдите на една държава превзета от мафията. Последователност и упоритост, това е начина, а оставките на Цветанов, Цачева, Порожанов и още дузина от върхушката на управляващата ни престъпна банда, показаха, че свободните медии и гражданското общество имаме сили да се борим срещу наглите!

ПРИПОМНЯМЕ Хронологията на документалната история за незаконното  построяването на  вилата на Цацаров:

Собственик на вилата преди Цацарови е строителният предприемач от Пещера Костадин Джаров. Преди него тя е била собственост на други лица, които са получили право на строеж от Община Пещера.  Но това право е за постройка от 60 кв. м., а не за 140 кв. м.

  • на 20.04.2005 г. Община Пещера учредява право на строеж на Иван Якофов и Георги Василев на вила в пл. N°743 кв. 1 на летовище Свети Константин с площ 60 кв. м.Правото е купено на търг като платената цена от двамата печеливши е 2000 лв. Приобретателите се задължават да построят вилна сграда в срок от пет години.
  • на 10.09.2008 Иван Якофов и Георги Василев продават правото на строеж на Костадин Джаров. Няма промяна в квадратурата – 60 кв. м

 

Според ортофотоснимките в Google Earth,  строежът на вилата започва през 2010 г.  Най-новата налична снимка е от 2016 г. и на нея се вижда, че вилата е завършена до покрив в сегашния си вид.

Пред Биволъ адв. Стефан Левашки, председател на Адвокатска колегия – Пловдив заявява, че вилата е била построена в този си вид – 140 кв.м. РЗП преди 2016 г

В системата на Кадастъра за този имот фигурират данни, че със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-62/15.12.2014 г. на изпълнителния директор на АКГГ е вписана “Вилна сграда – еднофамилна, брой етажи 2, застроена площ 75 кв.м.  Тук също има разминаване с учреденото право на строеж за 60 кв. м.

(вилата закупена от Цацаров с РЗП 140кв.м. и разрешение за строеж за 60 кв.м РЗП.)

И към 2014 г., и към 2016 г.  единственият документ, на базата на който е извършено строителството е Разрешение за строеж номер 52 издадено на 14.05.2009 от община Пещера. Логично е обаче, че след като правото на строеж през 2008 г. изрично е за 60 кв. м., то няма как разрешението за строеж от 2009 г. да е за 140 кв.м. Изводът, който може да се направи е, че между 2009 г. и 2014 г. Костадин Джаров е построил незаконно с 80 кв.м. повече отколкото е имал право.

ОБОБЩАВАМЕ, че към есента на 2018 г. вилата съществува със 140 кв.м. РЗП при документирано право на строеж за 60 кв.м. РЗП. За да получи вилата изрядни документи властта се е мобилизирала в рекордно кратки срокове, показва поредицата от събития преди Цацарови да придобият имота. Следват поредица от съмнителни действия на длъжностни лица, които имат за цел в нарушение на Закона да „узаконят” незаконно построената вила преди да бъде закупена от Цацаров.

Така на 23.10.2018 областният управител на Пазарджик издава ново право на строеж за “пристрояване и надстрояване на пристройка и надстройка с площ от 80 кв.м.“.

Договорът е наличен в Службата по вписванията, откъдето може да се получи.

В този документ, подписан от сегашния областен управител на Пазарджик Стефан Мирев е посочено, че Джаров е собственик на законно построена сграда с площ от 60 кв. м. Дава му се право да изгради пристройки и надстройки за още 80 кв. м., или общо 140 кв. м. Само че, вилата вече е построена в завършен вид с РЗП от 140 кв.м.

Така през 2018 г. Костадин Джаров се сдобива с право да изгради нещо, което е вече изградено от години. Категорично това са непозволени от Закона действия и представляват опит за узаконяване на незаконно строителство чрез изготвяне на документи с невярно съдържание изготвени от длъжностни лица, което е вече престъпление от общ характер, за което БОЕЦ ще сезираме и прокуратурата. Според ЗУТ няма как да се узакони впоследствие строеж, който е вдигнат без нужните документи, ИЛИ НА БАЗАТА НА НЕИСТИНСКИ ДОКУМЕНТИ. В случая има категорични доказателства, че въпросната еднофамилна сграда с обща застроена площ 140кв.м. е имала учредено право за строеж за само 60кв.м. И ПРЕДИ учредавянето на право за пристрояване на допълнителни 80 кв.м. те са били изградени незаконно.

След като областният управител на Пазарджик на 23.10.2018  издава ново право на строеж за “пристрояване и надстрояване на пристройка и надстройка с площ от 80 кв.м.“, месец по-късно, на 26.11.2018 г. е вписан Констативен акт, издаден по документи, с които Джаров и съпругата му стават собственици на имота. В този Констативен акт фигурират разрешителното за строеж от 2009 г., а също и Акт 16 с Удостоверение N°56/12.11.2018 за въвеждане в експлоатация на строеж с рег. N° 94К-05-1#1/12.11.2018 издадено от Главния архитект на Община Пещера.

Така излиза, че по документи само за три седмици, между 23.10.2018 и 12.11.2018, Джаров е съградил 80 кв. м., което е абсолютно невъможно.

Прилагаме линк към публикацията на сайта ‘’Биволъ’’:

https://bivol.bg/cacarov-vila-2.html?fbclid=IwAR3TUpuZY1ao4nazMCtvnEjXA-cPdKrSTIBh1J3rgMDglc0caJjWX4jCXvM

ГОТОВИ сме за следващите удари срещу нас. Очаквайте следващите действия и акции на БОЕЦ!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

 

 

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки