Съдебните инспектори сезираха ВСС за недопустимите становища в подкрепа на Гешев по сигнал на БОЕЦ! (документи)

Преди седмица БОЕЦ внесохме Сигнал в ИВСС за незаконосъобразността на голяма част от публикуваните Становища в сайта на ВСС в подкрепа на Гешев. Установихме, че те не отговарят на чл.173, ал 8 от ЗСВ и са публиквуани в нарушение на Закона. Внесохме и Искане до ВСС за незабавното им заличаване и прекратяване на процедурата по избор на главен прокурор заради опорочаването и и оказаният недопустим натиск и влияние върху членовете на ВСС.

БОЕЦ: „Наказания за всички прокурори подкрепили Гешев с незаконни Становища и Декларации“

Законът е погазен и настоящата процедурата по избор на главен прокурор е опорочена изначално и необратимо, като единствената възможност да бъде спазен Закона и проведен прозрачен и законен избор на главен прокурор е, като бъде обявена нова процедура. Потъпкан е принципа за разделение на властите и независимостта на съдебната власт. 

БОЕЦ считаме, че публикуването на тези Становища, Декларации и Позиции в нарушение на чл173, ал.8от ЗСВ е довело до недопустим натиск върху членовете на ВСС, като е компрометирало процедурата по избор на главен прокурор и предстоящото решение за тази процедура. На членовете на ВСС е повлияно по незаконен и недопустим начин, те са лишени от възможността на направят самостоятелен, свободен, информиран и обективен избор чрез натрапването на незаконни (публикувани в разрез със закона) и недопустими становища, които в огромната си част са в подкрепа на единствения кандидат за главен прокурор – Иван Гешев. Упражнен е психологически и институционален натиск върху членовете на ВСС. Чрез нарушаване на законовата процедура е в ход опит да бъде предопределен избора на главен прокурор.“ – се казва в сигнала.

В отговор ИВСС ни увдомяват, че сигнала на БОЕЦ е изпратен по компетентност до Пленума на ВСС! Главният инспектор Теодора Точкова бяга от отговорност, като прехвърля топката на ВСС. За отбелязване е, че Сигнала ни не е отхвърлен, или счетен за необоснован, нередовен,  или недопустим. Напротив, с това си действие Точкова дефакто валидира твърдяното от БОЕЦ и сезира Пленума на ВСС да си оправят кашата, която забъркаха в стремежа си да демонстрират широката „подкрепа“ за Гешев от всичките прокуратури и меверета. 

Сега вече ВСС са длъжни да включат в дневният си ред при следващото заседание на Пленума сигнала ни и да го разгледат по същество, като се произнесат и решат за заличаването на недопустимите Становища и прекратяване на процедурата по избор на главен прокурор.

И още нещо. ИВСС няма да се измъкнат така лесно от този случай, защото в сигнала ни БОЕЦ искаме от тях да се проверят и наложат наказания на всички ръководители на районни и окръжни прокуратури, които в нарушение на закона са изпратили по заповед на Гешев своите Становища, Декларации и Позиции в подкрепа на Гешев. Това вече е само и изцяло в  тяхната компетентност.

БОЕЦ заедно с колегите от Сдружение „Зелен Малдост“ и Движение „Ние, гражданите“ инициирахме Гражданско обединение „СТОП ГЕШЕВ“, като обявихме общ граждански проетст на 24.10. – денят на избора – от 9.30ч. пред ВСС! Трявба да се съберем достатъчно, за да „убедим“ поне 9 от членовете на ВСС да гласуват против позорният избор на Гешев и процедурата приключва. Призоваваме всички организации и граждани, които споделят тази цел да се включат и заедно да спечелим тази битка! 

Продължаваме! 

#СтопГешев

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА