ПОРЕДЕН брутален и подъл удар срещу БОЕЦ! Ще отвърнем, разчитаме на будните и непримиримите!

ПРОКУРАТУРАТА В БЪЛГАРИЯ – ЗА ЕДНИ БУХАЛКА, ЗА ДРУГИ ЗАКРИЛНИЦА!

(за инцидента с пратените от анал 3 и избирателната активност на обвинението )

В началото на м. юни 2019г. трима души, представящи се за журналисти от анал 3,бяха командировани от гр. София, за да интервюират Георги Георгиев от ГД „БОЕЦ“ под предлог, че правят журналистическо разследване след постъпили многократни запитвания към медията относно дейността на движението и неговия председател. Не счели за необходимо да се свържат с него и предварително да го запитат, директно се озоваха пред дома и работното му място в гр. Видин. Там бяха три дни в непрекъснат тормоз. С визия на пехливани, с татуировки, по къси гащи, задаваха въпроси със слънчеви очила, неспазващи никакви норми на етично поведение, с откровено провокативни питания и с обидни подмятания, тези хора имаха поведение на мутри, не и на журналисти. Три дни на дебнене, нежелана комуникация, преследване, препречване на пътя и непрестанен физически и психически тормоз, трите лица бяха далеч от всякакви журналистически стандарти. По-късно и Асоциацията на европейските журналисти на своята страница ще осъди остро тяхното поведение със същия мотив – че: „В журналистиката има стандарти и това, че дадено лице държи камера или микрофон не му дава право да използва репресивни прийоми и физически действия за сплашване на критици на собственика или близки до него влиятелни фигури“.

Какво се случи след това?

Представителите на прокуратурата във Видин се задействаха. Срещу Георги Георгиев и по повод неговата реакция срещу тримата от Канал 3 Районна прокуратура Видин взе бързи мерки. Личното ми мнение е, че на подобни не се дължи никакво уважение, а Георги се държа дори учтиво за тормоза, на който бяха подложени той и съпругата му. Образувано бе досъдебно производство и впоследствие – повдигнати му бяха две обвинения – по чл.325, ал.1 от НК – за хулиганство и по чл. 131, ал.1, т.12 във вр. с чл.130, ал.2 от НК – за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Делото, иначе подсъдно на районна прокуратура, бе взето лично под специален надзор от наскоро избрания окръжен прокурор Ваня Ненкова. Същата тя с постановление от 31.10.2019г., близо пет месеца след повдигане на обвинението и без каквито и да е данни за опити за укриване от страна на Георги, реши да му забрани да напуска страната – в крещящ противовес със закона, който изрично сочи, че подобна мярка може да се взема само при повдигнато обвинение за извършено тежко престъпление, каквито тези, посочени по-горе, не са. Нещо повече, прокурор Ваня Ненкова и разследващият полицай по делото бяха уведомени от Георги преди налагане на забраната, че със съпругата му им предстои пътуване до Франция за извършване на подготвителни процедури за предстояща бъбречна трансплантация. Наложената забрана дни преди пътуването бе ясен сигнал към Георги и всички нас – ще бъде репресиран и дисциплиниран всеки, позволил си да се изправи срещу системата. Само солидарността и вдигналият се шум накараха прокурор Ваня Ненкова сама да отмени два дни по-късно собственото си постановление, прозряла, че всъщност опасността от възпрепятсване на правосъдието вече била отпаднала. Последствия срещу нея от дисциплинарен характер не последваха.

Междувременно, двама от тримата с мутренското поведение от Канал 3, засегнати от думи на Георги заведоха искове за обезщетение срещу него за това, че в телевизионни предавания по Евроком („Честно казано“ с Люба Кулезич и „ЕвроДикоф“ със Сашо Диков) ги е наклеветил като ги е сравнил с мутри. Уронил им бил престижа сред журналистическата гилдия (нищо, че единият работи от 15 години в Канал 3, като шофьор). Заявени са от двамата претенции срещу него от по 10 000лв. За нанесени им неимуществени вреди – страдания и унижения. Делото в Софийския районен съд (НЧХД 15322/2019, 6 състав) бе насрочено за 03.12.2018г., като по него изискахме оглед от съда на записите на Канал 3 и оглед на записите от телефона на Георги, за да може съдебният състав лично да придобие впечатление за действията на лицата и мутренското им държане. Защото законовият текст на чл.147, ал.2 от НК гласи, че ако деецът докаже истинността на разгласените обстоятелства, той не се наказва. А ние продължаваме да твърдим, че поведението на тези лица не е журналистическо, а мутренско. Уви, съдът отказа да прояви каквато и да далновидност и без аргументи за сега отхвърля исканията ни за оглед на записите. Съдебното следствие продължава на 29.01.2020г. Двойният аршин на прокуратурата и МВР пролича ясно с отказа им да разследват инцидента и действията на тримата от Канал 3 по сигнала на Мариела и Георги срещу тях. Трябва да се отбележи, първо, пълното бездействие на органите на МВР – Видин при обажданията на Георги на спешния телефон 112. Полицейските служители три дни позволиха това издевателство и не възпряха по никакъв начин „журналистите“ и носят пряка отговорност (такава ще бъде потърсена от областната дирекция Видин) за ескалацията на случая. Задоволяваха се единствено да посетят мястото, да отразят сигнала и да свалят данните на присъстващите. За повече кураж нямаха. Очевидно бяха инструктирани. Ако не са били, още по-лошо. На следващо място, сигнал до ВКП за разследване действията на трите лица бе депозиран от Георги още на 09.06.2019г., като до момента – близо шест месеца от тогава, Мариела и Георги не са викани да дадат обяснения по случая, няма никакви данни дори ВКП да е препратила сигнала в прокуратурата във Видин.

СТАВАТ все по агресивни боклуците! Много точен показател, че Буда, Пеевски и Цацаров ги боли от ударит ни! И знак за това, колко ги в страх дебелите от БОЕЦ! И С ПРАВО ГИ Е СТРАХ! Посегнат ли на жена ми и децата, ще има кръв. Тяхната. ПРОДЪЛЖАВАМЕ! Очаквайте днес следващите акции на БОЕЦ! #БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Публикувахте от Georgi Borisov Georgiev в Вторник, 4 юни 2019 г.

С тъжба до Районна прокуратура Видин отново сезирахме обвинението във връзка със случая с данни за извършено от трите лица престъпление по чл.144а, ал.1 от НК. Нов текст, в сила от 22.02.2019г., който предвижда наказание до една година или пробация на онзи, който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни. Алинея 2 от текста изяснява, че следене е всяко поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Всеки може да изгледа видеофайловете и да прецени има ли данни за такова поведение у тримата спрямо Георги и Мариела. Тъжбата съдържа подробно описание на случилото се. С твърдения за насилствени действия, за дебнене и следене, за влизане в контакт въпреки волята на интервюираните, за физически и психически тормоз. С тъжбата са направени доказателствени искания за оглед на видеофайловете, както и за изслушване на лицево идентификационна експертиза, за разпит на свидетели, за изискване на подадените сигнали до Дирекция „Национална система 112“ – МВР и други. Приложени са писмени доказателства. По-долу прилагаме същата за запознаване. Тъжбата е изпратена в Районна прокуратура по куриер на 04.12.2019г., постъпила е там на 05.12.2019г. И още на 06.12.2019г., с изумителна бързина, след като му е разпределена, районният прокурор от Видин Светослав Кръстев, се е произнесъл по нея без да извърши каквато и да е проверка по случая. Само въз основа на твърденията в сигнала той приема, че нямало достатъчно данни за извършено престъпление.

Резултат с изображение за прокуратурата бухалка

В постановлението за отказ да се образува досъдебно производство той сочи, че било видно от изложеното в тъжбата, че трите лица са ходили на адреса и са били заявили, че са журналисти и не е налице следене по смисъла на чл.147, ал.2 от НК, защото ако се приемело обратното, то се обезсмисляла работата на журналистите. Установява от самия прочит на тъжбата и субективната страна на деянието – че лицата са отишли с цел да вземат интервюта, а не да следят тъжителите. Ставало ясно още, че имало активни действия от страна на Георги Георгиев срещу едно от лицата – Тихомир Георгиев, тоест – не можело да се говори за основателен страх у Георги. Дали е имало страх и безпокойство у Мариела – мълчи. И накрая, че липсвало страх у тъжителите той заключава от факта, че тъжбата била входена! в РП гр. Видин на 05.12.2019г. – шест месеца след събитието. По-долу прилагаме постановлението му за запознаване. Крайният му извод е до толкова бланкетен и общ, че на практика липсват мотиви, от които да се разбере каква е действителната негова воля. Прокурорът Светослав Кръстев боязливо коментира част от изложеното в сигнала, друга част засяга повърхностно, а трета – все едно никога не я е чел. Не се произнася относно нито едно от шестте доказателствени искания, отправени до него. Не коментира, все едно не съществуват, писмените доказателства, приложени към тъжбата, и най-вече – видео записите. Прокурорът изопачава твърденията в тъжбата, премълчава други, наслагва неназовани и по този начин прави абсурдни правни изводи. Бърза да се отърве от горещия картоф, сервиран му на бюрото. Титан на правната мисъл, работещ със замах, прокурорът Светослав Кръстев е ярък пример за тоталната подчиненост на обвинението и използването му за репресия над неудобните.

Срещу безумните негови мотиви бе депозирана жалба. Постановлението се оспори пред Окръжна прокуратура Видин, където обаче ни чака същата онази Ваня Ненкова, използваща червената тога за саморазправа. Поискахме отвод на цялата прокуратура в града – не го получихме.

Омагьосан кръг, от който за сега не можем да излезем.

Истината е, че каквито и реформи да се правят в Прокуратурата на Р. България, отсъстват ли смелите, няма ли го човешкият фактор, резултат няма да има. Сигурни сме, че в правоохранителните органи има достойни хора, на които не им харесва да обслужват силните на деня и да им бъде нареждано как да решават делата си. Сигурни сме и че те не са никак малко. И че трябва сами да покажат повече доблест.

През 2019г. БОЕЦ заведохме делата срещу избора на Пеевски за евродепутат, а след това организирахме и  проteстите срещу позорният избор на Гешев, внесохме десетки сигнали за корупция по виските етажи на властта, еждневно бяхме на площадите в акции и протести срещу мафията превzела държавата ни! Осъдихмe НАП и прокуратурата, a БОЕЦ се превърнха в символ на съпротивата срещу мафията! Разкрихме лъжите на Гешев за постигнетите от него резултати, като прокурор и на 23.01 го посрещнахме на първото му заседание, като член на ВСС с ГЕШЕВ Е ПОЗОР! 

Освен мутренското нападение, ударите срещу БОЕЦ и Георги през 2019г. показаха разстящият страх на управляващите! 64 призовки, две дела, две ревизии, разпити, запори, репресии, гонения и удари от целият ченгеджийски арсенал на мафията!

На 06.01.2020г. на Георги и съпругата заминаха  за Гренoбъл, Франция след успешно проведените изследвания през ноември. Сега предстои извършване на самата трансплантация. Какво е замислила този път мафиотската бухалка – прокуратурата и нейните госпoдари можем само да гадаем. Но едно знаем със сигурност – БОЕЦ няма са се откажем и не могат да ни спрат! Ще водим биткита срещу злото до победа и 2020г. ще е годината на бойците, на гражданите, на справедливостта и възмездието! 

Адвокат Камен Добрев – член на софийският комитет на Сдружение БОЕЦ.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ! Очаквайте следващите акции и действия на БОЕЦ! 

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА