БОЕЦ внася в Парламента становище за отстраняването на Гешев и старт на конституционната процедура.

В четвъртък, в 11.00ч. представителите на БОЕЦ, Анна Бекчиева, Венелин Божилов, и Йосиф Деянов ще се срещнат с депутати от парламентарните групи на ИТН и ДБ и ще им връчат официално Становище за негодността на главният прокурор Иван Гешев да изпълнява служебните си задължения.

Становището съдържа предложение за стартиране на конституционната процедура по чл.129, ал.3, т.5 от КРБ за отстраняването на главният прокурор от длъжност. Необходими са 60 депутата за започване на процедурата и ние считаме, че това трябва да стане възможно най-бързо, дори преди връчването на мандата за сформиране на правителство. Така Парламента ще покаже, дали има нужното мнозинство с воля за реална съдебна реформа и борба с корупцията.

Подкрепете БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията – <<< PAYPAL >>> link click

Прилагаме конкретни примери за действия на Гешев, с които той уронва престижа на съдебната система, както и данни за извършени от него престъпления.

На 22.07.2021г. по време на гласуването на предложението на министър Стоилов, БОЕЦ организирахме и поредния протест за отстраняването на Гешев пред ВСС. Мнозинството на мафията във ВСС гласува за запазване на статуквото, сега според нас парламента е на ход. Ние ще продължим със своите действия на гражданския фронт за справедливост и демокрация, но тази битка трябва да бъде поета и от институциите.

Прилагаме пълен текст на Становището:

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

СТАНОВИЩЕ – ИНИЦИАТИВА

 

От Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС e-mail : gdboec@abv.bg

ЗА НЕЗАБАВНО СТАРТИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ИВАН ГЕШЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТ.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Като неправителствена организация, която си е поставила сред своите цели защита и отстояване на независимостта на съда, контрол върху дейността на Висшия съдебен съвет, на прокуратурата и на  главния прокурор, както и деполитизиране на съдебната система и налагане на върховенство на закона и принципите на правовата държава, Сдружение БОЕЦ намираме за наложително да бъде инициирана процедура по чл.129, ал 4 във връзка с ал.3 т.5 от Конституцията на Република България за незабавно отстраняване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. Необходими са 60 депутата, за да бъде започната процедурата, а нейната реализация ще покаже и волята на този Парламент за истинска борба с мафията и корупцията и реална съдебна реформа, както и отношението на отделните парламенттарни групи към тази тема.

 

Във времето от неговата номинация (22.07.2019г.) до настоящия момент Иван Гешев показва многократно и грубо незачитане презумпцията за невиновност не само в общ план, но и спрямо конкретни лица, срещу някои от които дори не са били повдигнати обвинения, с което внушава тяхната виновност. Същият направи недопустими изказвания, които урониха престижа на съдебната власт, професионалната репутация на прокуратурата и представляваха необяснима атака срещу други магистрати.

Монолитното мнозинство от ВСС, които избраха Гешев и които бяха многократно предупреждавани за несъстоятелността на неговата кандидатура, носят пряка и лична отговорност за всички тези негови действия във времето. Затова БОЕЦ поставяме и въпроса за предсрочно прекратяване на мандата на този състав на ВСС.

Членовете на ВСС,  Даниела Марчева, Севдалин Мавров, Драгомир Кояджиков, Стефан Грозев, Боян Новански, Вероника Имова, Боян Магдалинчев, Боряна Димитрова, Георги Чолаков, Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова, Калина Чапкънова, Йордан Стоев, Пламена Апостолова, Огнян Дамянов, Даниела Машева, Пламен Найденов, Георги Кузманов, Евгени Диков и Сотир Цацаров, са отговорни за безпрецедентното състояние на делегитимация на българската прокуратура и в частност поста на главния прокурор вследствие поведението на Иван Гешев. Прокуратурата на Р. България и главният прокурор Иван Гешев, по данни от проучване на обществените нагласи на „Алфа рисърч“ от 12.2020г., се ползват с едва 10% одобрение от българското общество и над 52% неодобрение. Поведението на Гешев, изразено в оценката на обществото към него и ръководената от него прокуратура, е пряко посегателство върху устоите на правовата държава и законността у нас. Нетърпимостта към Иван Гешев се изразява пряко в нестихващите протести срещу него, които намират място пред Съдебната палата в гр. София и пред сградата на ВСС. Протест срещу Иван Гешев и с искане за незабавно започване на процедура по отстраняване на главния прокурор Иван Гешев от заемания пост бе организирано от БОЕЦ и на 22.07.2021г., за когато бе обявено разглеждане на внесеното до пленума предложение на министър Стоилов за отстраняване на Гешев от неговият пост.

ГД „БОЕЦ“, като неправителствена организация, защитаваща демократичните устои на функциониране на страната ни и разделението на властите, отпочнахме на 07.06.2021г. събирането на подписи от граждани именно за начало на процедура по предсрочното освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор на Р. България. За период от един месец успяхме да съберем пред Съдебната палата в гр. София и през онлайн петиция  над  8 000 подписи на граждани в подкрепа на това наше искане. В деня на разглеждане искането на министъра на правосъдието – 22.07.2021г. внесохме в деловодството на ВСС копия на събраните от нас подписи в уверение членовете на ВСС за обществените нагласи срещу Иван Гешев.

Напълно споделяме изложеното в искането до ВСС от страна на служебния министър на правосъдието господин Янаки Стоилов и в конкретика доводите му да поиска предсрочно прекратяване мандата на Иван Гешев – относно тенденциозно разпространение на данни от СРС по висящи досъдебни производства(в нарушение на чл.32 и чл.33 от ЗСРС); предубеденост и в изявленията му по висящи наказателни производство; пълното подчиняване на Бюрото за защита на свидетели на главния прокурор и използването му за негови лични и на негови приближени (прокурори от Специализираната прокуратура) цели; безпрецедентното и напълно ненужно нахлуване на служители на ПРБ и на Бюрото в Президентството; изявленията му в медиите, които са в противовес с функциите и задълженията на обвинението нарушава конкретни разпоредби в Кодекса за етично поведение на българския магистрат (КЕПБМ), създаване на специални отдели в СРП и СГП, към които в разрез с принципа за случайно разпределение на делата се наблюдават дела с особен интерес, както и непрестанно командироване на прокурори от и в различни структури на обвинението, с което се заобикаля принципът на конкурсното начало.

Но освен тези доводи, от БОЕЦ обръщаме внимание и на допълнителни случаи, които са също ярко доказателство и олицетворяват непригодността и непрофесионализма на Иван Гешев за поста главен прокурор и същевременно съдържат данни за извършени от него престъпления и нарушения на КЕПБМ през време на мандата му като главен прокурор, но  и преди това.

* ДЕЛОТО, ПРИДОБИЛО ИЗВЕСТНОСТ КАТО „НЕДОСЕГАЕМИТЕ“(ДП23 СП/2009г. по описа на СО – СГП, пр.пр.4-4142/2009г. на СГП)

Още с номинацията на Иван Гешев на поста главен прокурор от БОЕЦ обърнахме внимание, че именно това е случаят, който показва непрофесионализма в работата му и неговите договорки с членовете и ръководството на организирана престъпна група, ощетила бюджета за милиони левове от невъзстановен ДДС, които лица благодарение на действията на Гешев получават минимални присъди и сключват споразумения без да възстановяват щетите за фиска.

Първоначално, по преценка на наблюдаващите прокурори (прокурор Ю. Христова и прокурор Я. Димитрова, впоследствие и двамата отстранени от делото), групата на НЕДОСЕГАЕМИТЕ е привлечена към отговорност за пране на пари, данъчни измами и обвинение за ръководене и участие в ОПГ с цел престъпления срещу данъчната система или правната квалификация на повдигнатото обвинение, по която делото е водено в продължение на две години е за извършени престъпление по чл.253, ал.3, т.1, пр.1 вр. с ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.255, ал.3 вр. с чл.255, ал.1, т.2 и т.6 вр. с чл.20, ал.2 от НК. Обвинението е за нанесени щети на бюджета от контролирани от ОПГ дружества чрез невнасяне на дължимия ДДС на стойност десетки милиони левове.

С отстраняването на прокурорите Христова и Димитрова и встъпването на Иван Гешев от трети наблюдаващ прокурор по случая, като водещ такъв, последният преценява без каквито и да е правни аргументи и отделя материалите от производството, касаещи престъпленията срещу данъчната и осигурителна система. Така с постановление на Иван Гешев от 02.12.2010г. в ново досъдебно производство (ДП №12/2011  по описа на СО-СГП, пр.пр. 69/2011г. по описа на СГП) са отделениматериалите за престъпленията срещу данъчната и осигурителната система, извършването на които престъпления ръководителите и участниците в ОПГ са нанесли щетите на бюджета.

Това безпринципно и напълно ненужно отделяне на материалите и разделяне на производството води след себе си и възможността прокуратурата в лицето на Иван Гешев и прокурор Любка Кръстева(също наблюдаваща делото) да сключи споразумение с ръководителите и членовете на ОПГ, тъй като отделянето на материалите прави възможно спазването на законовия императив по чл.381, ал.3 от НПК да се сключи споразумение единствено при възстановяване на всички имуществени вреди, пряко причинени с деянието. А те са причинени от резултатните престъпления срещу данъчната и осигурителна система.

От медийни публикации става ясно, че досъдебното производство по отделените материали е прекратено. Знаем обаче какъв е и внушителният успех на прокуратурата срещу ръководството и членовете на ОПГ „Недосегаемите“ по първоначално образуваното наказателно дело, но вече с изменена на квалификацията.  Този успех трябва да се онагледи при сравнения какви наказания според българския НК се предвижда по първоначално повдигнатите и поддържани от прокурорите Христова и Димитрова обвинения и какъв е резултатът на обвинението.

  • Така, престъпление по чл.253, ал.3, т.1, пр.1 вр. с ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК наказанието е  лишаване от свобода от една до осем години, за престъпление по чл.255, ал.3 вр. с чл.255, ал.1, т.2 и т.6 вр. с чл.20, ал.2 от НК наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния, за престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 от НК – наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

Това, което Гешев и Кръстева постигат по делото срещу членовете на групата НЕДОСЕГАЕМИТЕ и за което се споразумяват по НОХД №С-573/11г. по описа на СГС, 21 състав с тях е две години ефективно изпълнение на наказанието „лишаване от свобода“ за ръководителя на ОПГ Владко Димитров, по-голямата част, от който период той вече е изтърпял през време на взетите спрямо него МНО „задържане под стража“ и „домашен арест“ и по две години лишаване от свобода условно с пет години изпитателен срок за всички останали членове в ОПГ. И най-важното, обвинението не успява да възстанови щетите за бюджета на държавата от дейността на групата.

Тези договорки между представителите на обвинението, начело с Иван Гешев, и членовете на ОПГ и техните защитници,станаха ясни от публикувания на 22.10.2019г. от сайта „Биволъ“ материал, съдържащааудиозаписи от разпити на обвиняемо лица – ръководителят на ОПГ Владко Димитров, в присъствието на неговия защитник, на трима други прокурори и на водещия делото следовател Бойко Атанасов. Мястото на разговора, предметът на обсъжданията и съдържанието на тези записи бяха потвърдени от самия Гешев по време на неговото изслушване на 24.10.2019г., който в отговор на въпроса на Сотир Цацаров: „Кой присъстваше на тези разговори?“, отговори: „На този разговор присъстваше в стая на прокурор в градска прокуратура, срещу мен са стояли четирима прокурори, отделно има обвиняем и защитник и има следовател, който води разпит. И този следовател е Бойко Атанасов. Аз знам ситуацията, която след това се е развила, защо го има този запис. Но ми е неудобно да го споделям пред широката общественост, защото е срамно за съдебната власт и прокуратурата. Ще кажа само, че и в прокуратурата има политически ангажирани лица, недобросъвестни към съдебната власт.“ Тоест, Иван Гешев по никакъв начин не отрича този разговор и неговото съдържание, напротив – потвърждава го. Какво е обаче съдържанието на самия запис и защо той разобличава Гешев, става ясно от репликите, които си разменят лицата и които бяха пресъздадени в стенографски запис към материала на „Биволъ“ и който по ясен начин доказва твърдението ни, че Иван Гешев допуска участниците в групата да получат минимални наказания, други да не бъдат подведени под наказателна отговорност въобще и да не се възстановят щетите, които тези лица са нанесли на фиска.

Дословно част от разговорите в прокурорския кабинет са следните и те са достъпни на интернет адрес на страницата на разследващите журналисти от електронния сайт „Биволъ“  https://bivol.bg/geshev-nedosegaemite.html:

 

Прокурор Любка Кръстева: Има по 253. Така. Има 321 са сложили във връзка с 255 и 253. Категорично не е прецизно.

Прокурор Гешев: Няма други обвинения за данъчни престъпления. Вижте, това е ОПГ за данъчни престъпления. Но то не е за данъчни престъпления. Аз не виждам данъчни престъпления по делото. Ако искате може да ви повдигна някакво (Гешев се кикоти), аз не виждам данъчно престъпление по делото. Сега, ако желаете, мога да ви повдигна. Лично аз не виждам данъчно престъпление по делото.

Адвоката: Хубаво, айде, дайте да го прецезираме. Ще го помислим.

Прокурор Кръстева: Значи, задаваме го така, не е прецизна квалификацията по 321, каквато е била някога.

Прокурор Гешев: Колегата не е знаел при първоначалното привличане, че не трябва да прави връзка по никакъв начин с 255

Изключително важни са последвалите изявления на Гешев, с които той лично дава заявки да отпадане на наказателната отговорност за лица, склонили да сключат споразумение и занапред те да не се преследват за данъчни престъпления:

Прокурор Гешев: Искам да ви кажа, коректно е, никой от нас не цели да направи някакво споразумение и после да го заключим за някакво данъчно или да му повдига някакво такова обвинение. Значи тази малка … честно да ви кажа , ако я имате няма основание, предвид ситуацията, обаче не е актуално, да кажем по този начин. Сега, ние искаме да приключим тази сага и ще я приключим спрямо него с това нещо, което аз оправям на (не се разбира)

Правят се уговорки и за това какъв период на дейност на дружествата, с които ОПГ ще се обследва и ще бъдат предмет на обвинението. Стремежът е за стесняване на обвинението и в периода на дейност на юридическите лица.

Гешев: Така… трябва да прецизираме обвинението, вие горе-долу знаете. Дали ще обхванем целия период, който е извършено, дали няма да обхване, това вече е въпроса на решение по делото.

Записите разкриват угодническия тон на представителите на прокуратурата и конкретно на наблюдаващите делото прокурори – Иван Гешев и Любка Кръстева. Изключително важен момент от срамните им пазарлъци с обвиняемия и защитника му е и ДОГОВАРЯНЕТО за отпадане на обвинения срещу двама от обвиняемите. Чува се предложението на защитника на обвиняемия Владко Димитров, който настоява: „Без Камелия и без Стоян!” и следва потвърждението от обвинителите. Тези лица (Камелия – приятелка и близка на Владко Димитров и Стоян) са вече били привлечени като участници в ОПГ и за тях в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за участието в групата и в извършването на твърдените престъпления срещу данъчната система. От развоя на делото, чийто край е публичен, става ясно, че споменатите две лица са „извадени” от състава на организирана престъпна група, но незнайно как – няма договорени споразумения с тях, но и няма внесен обвинителен акт срещу тях в съда!

Чрез тези си действия прокурорите Иван Гешев и Любка Кръстева пряко осуетяват наказателното преследване срещу групата на Недосегаемите, заради което и от БОЕЦ внесохме сигнал до прокуратурата срещу двамата прокурори, но до момента нямаме информация образувана ли е проверка или досъдебно производство, ако да – на какъв етап е.

* УСПЕХИТЕ НА ГЕШЕВ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕД ВСС ОТ КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИТЕ ПРИ ИЗБОРА МУ

Обръщаме ви внимание, че при обсъждане номинацията на Иван Гешев за поста нов главен прокурор през есента на 2019г. КАК заблуди членовете на Съвета, като фаворизира кандидата, преиначи неговите резултати и спести важни подробности от професионалните му минало и твърденията за успехите му като прокурор. На вашето внимание представяме данни от СГП, до която от БОЕЦ се сдобихме след съдебна процедура по ЗДОИ, множество откази на административните ръководители на СГП да ни предоставят действителните данни за постиженията на Гешев през годините и общо три съдебни производства пред Административен съд Видин. Данните на Комисията по атестирането и конкурсите към ВСС бе, че кандидатът тогава има внесени 233 обвинителни актове, от които били осъдени 230 души. Внушителни числа, които бяха напълно опровергани от информацията, която от БОЕЦ придобихме.От решение по ЗДОИ от 09.01.2020г. №17842/2019г. на адм. ръководител на СГП и приложението към него, които прилагаме, става ясно, че за периода от постъпването си в СГП до заемане поста на зам. адм. ръководител в СП, Иван  Гешев има внесени общо 20 прокурорски актове. Или за седем години Гешев е работил за едва 20 прокурорски актове, което прави по под 3 внесени в съда прокурорски актове на година.

По данни, предоставени с друго решение по ЗДОИ с №17842/16.11.2020г. на адм. ръководител на СГП, става ясно, че за престоя си в СГП от 2009г. до 2016г. Иван Гешев е водил 85бр. наказателния производство за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.253-268 от НК), от които едва 2 дела са внесени в съда и са осъдени 2 лица. За останалите 83бр. наказателни производство няма никакви данни как са приключили. и защо не са внесени в съда. От справката става също ясно, че Иван Гешев е водил общо 9 бр. дела по чл.321, ал.1 и ал.2 от НК (за образуване, ръководене или участие в ОПГ), от които 6бр. са за групи, извършващи престъпления срещу данъчната система с користна цел – чл.321, ал.3 от НК. От Тези общо 9бр. дела само 1бр. е приключило с осъдителна присъда, 3бр. са прекратени с постановления на прокурора и 1бр. е приключил със споразумение.

Всички тези данни, които предоставиха на БОЕЦ от СГП след осъдителните съдебни решения по ЗДОИ ярко контрастират с изнесеното от КАК, както и с натовареността на прокурорите в СГП за същия период. Налице е не просто количествено и качествено разминаване, а тотална подмяна и подвеждане от страна на КАК спрямо членовете на ВСС, които гласуваха при избора на Иван Гешев.

 

* МЕДИЙНО УЧАСТИЕ НА ИВАН ГЕШЕВ В ПРЕДАВАНЕТО „ДЕНЯТ ЗАПОЧВА“ ОТ 03.04.2020г. ПО БНТ

 

В интервю от 03.04.2020г. за БНТ в предаването „Още от деня“ Иван Гешев изрази изключително притеснителни данни за начина на функционирането на системата за случайно разпределение на делата и за дейността на съдилищата у нас. За това негово участие от БОЕЦ сезирахме ВСС, прокурорската колегия към ВСС и Инспектората при ВСС – В посоченото интервюИван Гешев заяви открито, че(дословно):

– „Ако се окаже, че това, което в IT доклада е истина, това ще е съпоставимо с  коронавирусав здравната система, това ще е коронавирус в съдебната система, колкото и силно да звучи това нещо, защото това ще означава, че потенциално е възможно да бъдат засегнати хиляди и стотици хиляди дела с огромни имуществени и неимуществени интереси на множество български граждани.

– „Всеки , който има електронен подпис, какъвто и да е, който си е изкарал, може да влезе в тази система и да прави абсолютно всичко. Да модифицира данни, да разпределя дела, да определя състави, да създава съдилища, да манипулира данни, каквото се сетите. …Това по същество означава, че всеки с почти никаква компютъра грамотност, разполагайки с такъв електронен подпис, може да прави всичко, което за мене е потресаващо

– „…Но като чета заключенията на доклада честно казано съм потресен.“

– „Тази сигурност се оказва не компроментирана, тя се оказва нула.“ (говори за сигурността на системата)

– „Те са констатирали опити за неоторозиран достъп до системата, за компроментиране на системата. …Това е все едно пет години не сме имали правосъдие.“

В това интервю Иван Гешев направи изводи въз основа на сведения и непроверени твърденияна трети лица(IT специалисти, работили по IT доклад), станали му достояние в дейността му като главен прокурор, които не е доказано да са верни. От БОЕЦ считаме, че с изказването си Иван Гешев подкопа доверието на обществото в съда и функциониране на съдебната ни система, както и урони престижа на прокуратурата. След като главният прокурор е способен и прави подобни крайни заключения за изхода по току-що образувано досъдебно производство, по което дори не е изслушана техническа експертиза, това дава лош пример и на всички обвинители, на които по закон е запретено да се изказват по висящи преписки и дела. Гешев, като ръководител на прокурора, който води разследването, оказва и недопустимо влияние върху неговата работа. От това интервю на Гешев за БНТ от 03.04.2020г. до настоящия момент (или повече от една година) няма данни за развоя на извършваната проверка, за хода на образуваното досъдебно производство, по никакъв начин не се потвърдиха неговите крайни изявления.

С  изказването, че у нас не е имало правосъдие през петте години на функциониране на системата за случайно разпределение на делата, Гешев компрометира честта на магистратите и урони доброто им име в обществото, като внуши, че всички те не са работили въз основа на закона и фактите по разглежданите от тях дела, а са решавали същите въз основа на други фактори.

Отделно от горното, Иван Гешев открито посочи, че виновниците за това положение са бившият министър на правосъдието Христо Иванов и съдия Калин Калпакчиев – бивш член на ВСС, под чиито натиск твърди, че през 2015г. била създадена тази централизираната система. Наред с това, в интервюто Гешев си задава и въпроса, на който отговор нямал: „Защо Лозан Панов и там „двете-три присъдружни негови дами, които гравитираха около него се хвърляха като Матросов на амбразурата, за да не се извърши техническа експертиза на тази система.“

Изказването на Иван Гешев е в остро противоречие с основните принципи на независимост, безпристрастност, вежливост и толерантност, на почтеност и благоприличие, и на конфеденциалност от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ).

Конкретно, считаме, че по време на интервюто от 03.04.2020г. по БНТ в предаването „Още от деня“ Иван Гешев грубо наруши нормиотКодекса, гарантиращи спазване на основни принципи, залегнали в него – за спазване независимостта на магистратите (т.1.1 и т.1.2 от ЕК), за спазване на безпристрастността на магистратите(т.2.1, т.2.3 и т.2.4), за спазване на принципа на вежливост и толерантност (т.4.1, 4.2, 4.4), за спазване на принципа за почтеност и благоприличие (т.5.5 и т.5.6), за спазване на принципа на конфеденциалност(т.7.1, г.7.2 и т.7.4 )

С изявленията си Иван Гешев се възползва от поста, който заема и широката трибуна, която му се дава във връзка с този пост, от която прави недопустими внушения, нарушавайки грубо КЕПБМ.

В цялата дейност на главния прокурор са налице данни за престъпления, незачитане и нарушаване презумпцията за невиновност, уронване престижа на съдебната власт, във връзка с коитоБългарският хелзински комитет внесе съответно декларация № 25 до Инспектората към ВСС /на 21.07.2020г./; Съюзът на съдиите направи публично поименно обръщение към членовете на ВСС /02.2020 г. и 30.09.2020г./; Висшият адвокатски съвет прие и оповести декларация; Управителният съвет /УС/ на Фондация „Български адвокати за правата на човека” /10.07.2020г./ и Съветите на адвокатски колегии в страната /Пловдив, Благоевград, Хасково, Смолян/ изпратиха декларации и становища.

Безпрецедентните като продължителност и мащабност, в най-новата ни история, протести и акции, изразяват гражданската нетърпимост към работата и поведението на Иван Гешев и са ясен знак, в една демократична европейска държава,за необходимостта от незабавното му освобождаване от заеманата позиция.

През последните две години БОЕЦ сме внесли пет сигнала съдържащи данни за извършени от Иван Гешев престъпления. Сигналите са адресирани до ПРБ , ВСС и ИВСС и заявяваме своята готовност да се явим на изслушване в Парламента, за да запознаем депутатите с тяхното съдържание, както и да предоставим допълнителна информация.

Стартирането на парламентарна процедура за отстраняването на Иван Гешев е е важен тест за 46-тото Народно събрание и БОЕЦ считаме, че това трябва да бъде направено незабавно, дори преди връчването на мандата за съставяне на правителство. Така българските граждани ще знаят дали в този Парламент има мнозинство с воля за реална промяна и борба за справедливост, или няма.

В заключение на изложеното, считаме, че са налице системни и тежки нарушения на служебните задължения от страна на Иван Стоименов Гешев, както и достатъчно данни за извършени от него престъпления и затова настояваме за предсрочно му освобождаване от заемания от него пост на основание чл.129, ал.3, т.5 от КРБ.

27.07.2021г.    гр. София                                                                                                Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Битката продължава. БОЕЦ налагаме новият модела на гражданското общество., модела на граждански контрол и няма да позволим гражданите да бъдем излъгани отново. Продължаваме битката се срещу мафията и корупцията последователно, принципно и безкомпромисно, както и до сега.

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

– <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки