31 844 300лв. бонуси са раздадени в НАП за 2021г! Рекорд за последните години.

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки –<<< PAYPAL >>> link click

На 04.01.2022 г., в първият работен ден за годината, БОЕЦ внесохме 13 заявления по ЗДОИ до различни институции и власти за раздадените през 2021 г. бонуси и друга информация. Традиционно вече в началото на всяка година БОЕЦ извършваме този институционален контрол и информираме българското общество за получената информация.

Представяме ви отговора на НАП. Почти 32 МИЛИОНА лева са раздадените бонуси за 2021г. Това е рекордна сума за последните години.  Само за централното управление на НАП са отделени над 10 И половина МИЛИОНА лева за бонуси. Другата информация, която получихме за автомобилният парк на НАП. През 2021 г. от приходната агенция са ползвани 219 бр. автомобили на оперативен лизинг, които имат общ изминат пробег от 1 864 906 километра за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Как и защо НАП ползва 219 автомобила „на оперативен лизинг/дългосрочен наем, които изминават милиони километри на година е друга тема, която БОЕЦ тепърва ще изследваме. 

Публикуваме отговора на НАП:

РЕШИХ:

 РАЗРЕШАВАМ предоставянето на достъп до изисканата със заявление вх. №М-92-00-5от 04.01.2022 г.  информация, както следва:

По т. 1 и т. 2:

Общ размер на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, изплатени на служителите на НАП през 2021 г.
  Средно-годишна численост Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати /лева/
Средства – общо Средно на един служител за годината Средно на един служител за месец
НАП – общо за ЦУ, ТД (6 бр.) и офиси към ТД (23 бр.) 7 863 31 844 300 4 050 337
 в т. ч.        
 За Централно управление на НАП (в т. ч. ГД „Фискален контрол“, 5 дирекции ОДОП и 6 директори на ТД на НАП 1 714 10 631 443 6 203 517

По т. 4 от заявлението:

През 2021 г. са ползвани 219 бр. автомобили на оперативен лизинг, които имат общ изминат пробег от 1 864 906 километра за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

ОТКАЗВАМ предоставянето на достъп до информацията по т. 3 от заявлението.

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, настоящият отговор и исканата информация се изпращат на ел. адрес: gdboec@abv.bg, в съответствие с отправеното искане.

На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ, решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от датата на връчване или получаване на уведомление за неговото изготвяне.

Подпис: Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП                                        

Отказаната информация е за размера на бонусите получени от изпълнителния директор на НАП, г-н Румен Спецов. Той отказва да ни предостави тази информация с аргумента, че тя представлява лични данни. Отбелязваме само, че гражданите му плащаме заплата, а за бонусите, които получава не знаем кой и как ги определя, но те пак са от нашите пари. 

 Оставяме на обществото и гражданите да преценят заслугите на НАП и моралното им право за „допълнително материално стимулиране“ в размер на почти 32 милиона лева за постигнати резултати на фона на кризата с коронавируса и хилядите бизнеси, които загиват, или са в затруднение и стотиците хиляди граждани, които се чудят как да запазят работата си и да преживеят кризата!

БОЕЦ припомняме на г-н Румен Спецов и г-н Асен Василев, че на 28.05.2021г. ги сезирахме със сигнал за „Къщата в Барселона на Бойко Борисов“, като предоставихме данни и документи удостоверяващи внасянето в брой на сумата от 1 750 000лв. в активите на дружеството собственик на „Къщата“ от Георги Станков Йовчев –  баща на Борислава Йовчева обитаваща къщата в Барселона,  за която бе огласена информация, че е имала връзка с Бойко Борисов, от когото има и дете. Липсва публична информация за произхода на тези средства и как един обикновен водопроводчик е придобил тази сума, за което сезирахме НАП и Министертвото на финансите и поискахме официална проверка. Тя би могла да разкрие и истината за връзката на Бойко Борисов с прословутата къща в Барселона и Борислава Йовчева. Повече от седем месеца Румен Спецовв и Асен Василев мълчат и БОЕЦ нямаме никаква информация за предприетите от тях действия (ако има такива).

На 17.01.2022г. БОЕЦ ще внесем официални заявления за срещи с г-н Спецов и министър Василев, за да проверим какво се е случило с нашите сигнали.

Битката продължава!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA