БОЕЦ в Парламента! Кошлуков вън!

Представителите на Сдружение БОЕЦ Венелин Божилов и Георги Георгиев  проведоха среща с членове на pарламентарната Комисия по култура и медии. Обсъдихме две теми – предложение за Декларация за Свободата на словото и в защита на свободните медии и журналисти. И втората тема бе внесеният от БОЕЦ сигнал срещу изпълнителния директор на БНТ Емил Кошлуков за документна измама и неговото отстраняване.

Представяме ви пълния текст на предложението за декларация:

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ до 47-мото Народно събрание

от ГД “БОЕЦ”

СВОБОДА НА СЛОВОТО И МЕДИИТЕ

Медийната свобода в България — класирана на непрестижното 112 място за 2021 г., едно място по-назад от 2020 г., от 180 държави в световния индекс за свобода на словото и медиите на “Репортери без граници” (RSF) — е оценена с най-ниското класиране, от която и да е държава в Европа и Балканите (без Русия, Беларус и Турция).

По време на антиправителствените протести срещу правителството на Бойко Борисов през 2020 г., полицията брутално наруши човешките права на мирно протестиращи граждани и журналисти, отразяващи протестите, а впоследствие на много от тях отказа правосъдие, с абсурдни мотиви.

Български и международни правозащитни и журналистически организации и медии, “Репортери без граници”, “Амнести Интернешънъл”, Еврокомисарят по защита на човешките права, Сенатът на САЩ, американският посланик в София и други значими институции реагираха с подкрепа и изказвания срещу нарушенията на човешките права и медийната свобода в България.

За съжаление, правителството на Бойко Борисов демонстрира явна липса на интерес към подобряване на свободата на словото и медиите, както и незачитане на Конституцията и международните си задължения. Борисов наложи модела на фаворизиране на определени медии, които обслужваха интереса на управляващите; и модела на игнориране и преследване на независимите медии и журналисти, които отразяваха корупционни и криминални схеми за източване на националния бюджет и на средства от европейските фондове. Примери за репресии са образуваните дела, физическите посегателства, ревизии и институционален натиск срещу сайта “Биволъ”, “Фрогнюз”, Телевизия “Евроком”, срещу журналистите Атанас Чобанов, Асен Йорданов, Димитър Кенаров, Огнян Стефанов и др.

В резултат, “Репортери без граници“ представи предложенията си за подобряване на медийната среда* и допълнително оцени състоянието на медийната свобода в България в Годишния доклад за 2021 г. За съжаление, горепосочените мерки са все още без необходимата политическа реализация.

Като имаме предвид състоянието на свободата на словото и медиите в България, конкретните препоръки и констатации на “Репортери без граници”, на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) в България и на другите авторитетни институции,

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ:

Ще работим за правни гаранции за свободата на словото и медиите, за да присъединим България към страните с медийна свобода, а именно:

1. Повишаване сигурността на журналистите;

2. Защита на медиите от съдебен тормоз под формата на произволни дела (т.нар. “Дела SLAPP”) или криминализиране на тяхната работа;

3. Разпределение на публичните рекламни и комуникационни средства в съответствие с ясно дефинирани и прозрачни критерии;

4. Преразглеждане разпределението на публичните средства за медиите, които системно нарушават етичните стандарти на журналистиката (Етичен кодекс на българските медии и Мюнхенската декларация за правата и задълженията на журналистите);

5. Подобряване достъпа до информация, в консултация с медийни специалисти; 6. Гарантиране, че запитванията на всички журналисти и всички медии ще се третират еднакво от пресслужбите на публичните институции;

7. Укрепване на независимостта на обществените медии — Българска телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР);

8. Незабавно стартиране на прозрачна процедура по избор на нов състав на СЕМ, с механизъм за граждански контрол върху дейността на Съвета;

9. Незабавно стартиране на процедура за избор на нов директор на БНТ;

10. Насърчаване създаване на Национален съвет по журналистическа етика с цел изграждане на доверие в журналистиката;

11. Модернизиране на учебната програма по медии в националната образователна система.

Настояваме да се задължи Министерски съвет да инициира разследване на случаите на неправомерно задържане и насилие над журналисти, като в хода на производствата в качеството им на наблюдатели бъдат поканени и ангажирани представители на международни журналистически организации, както и на български граждански организации.

БЕЗ СВОБОДА НА СЛОВОТО И МЕДИИТЕ ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНА!

*) Линк към препоръките на “Репортери без граници”: https://rsf.org/en/news/bulgarias-general-election-rsf-publishes-10-proposals-rescue-press-freedom

Георги Георгиев Председател на УС на ГД “БОЕЦ” 27.01.2022 г.“

Благодарим на Благовеста Кенарова за експертната помощ при изготвянето на документа!

БОЕЦ връчихме и сигнала за Кошлуков: 

СИГНАЛ

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев,  председател на УСe-mail : gdboec@abv.bg

ОТНОСНО

Данни водещи до обосновани предположения за престъпления от общ характер – документна измама, представяне на документ с невярно съдържание пред държани институции, фалшифициране на документи и други престъпления извършени от Емил Кошлуков – генерален директор на Българската национална телевизия, в сговор с други неустановени лица.

При своите участия в процедурите за избор на генерален директор на БНТ пред СЕМ, Емил Кошлуков е представил информация и документи за това, че има една година управленски стаж в телевизия „Алфа” – партийната телевизия на ПП „Атака“. Кошлуков е декларирал през 2017 г. и 2019 г. пред СЕМ, че е заемал поста програмен директор на телевизия „Алфа”. БОЕЦ изразяваме обосновано предположение, че този стаж е фалшив и документите и вписванията, които го удостоверяват, са фалшифицирани и с невярно съдържание.  В нормалните телевизии и търговски компании работещи законосъобразно, заплатите се изплащат ежемесечно и се подава необходимата информация в определените срокове към държавните регулатори.

За наличието на управленски стаж на Кошлуков е бил необходим трудов договор по Кодекса на труда или облигационен договор за управление и контрол (ДУК), приравнен също на трудов, както и физическо присъствие на работното място и извършване на конкретни действия при изпълнение на служебните му задължения.

С цел установяване на обективната истина и евентуално извършено престъпление, БОЕЦ изискваме да бъдат извършени проверки, както и всички други необходими процесуални действия:

–  За целта поне ден преди стъпване в телевизия „Алфа” (където никой не го е виждал и чувал), както и в 7 дневен срок от напускане, работодателят подава уведомление по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда в специален регистър;

–  Всеки работник и служител получава начален, периодичен и извънреден инструктаж за което се подписва в специални регистри. Без да се занимаваме с факта че въпросната дейност е една от хранилките на административния паразит, то от тези регистри може да се проследи хронологията на подписване на лицата постъпващи в дружеството;

–  Представената трудова книжка от лицето се вписва в специален регистър;

–  На работника следва ежемесечно да се изплащат заплати, удържат данъци и осигурителни вноски. За целта ежемесечно до 25-о число на месеца се подава информация в СУП – системата за управление на приходите в НАП, т.нар. декларации 1 и 6. ВСЕКИ месец за предходния.

–  Да бъдат снети сведения на служители на Телевизия „Алфа” дали реално Кошлуков някога е работил в телевизията

–  Да се изискват записи от камери в телевизията от времето за което Кошлуков твърди, че е работил там.

–  Да се извърши проверка на докумнетооборота на телевизия „Алфа” за документи изготвени и подписани от Емил Кошлуков, като програмен директор. Длъжността на програмният директор и ежедневните му професионални задължения изискват да изготвя и подписва множество служебни документи. Липсата на такива документи подписани от Кошлуков е още едно директно доказателство, че той не е работил там.

–  Да бъде извършена проверка на служебната електронна кореспонденция на телевизия Алфа за периода, за който Кошлуков твърди, че е работил там и да се установи дали има следи от негова дейност.

Ако изобщо е подавана информация, изплащана заплата и правени вноски, то изфабрикуването на документация за стаж лесно може да бъде доказано с факта, че всички записи са правени на една и съща дата, месеци и години след законовия и обичаен срок за подаване и отчитане.

https://www.actualno.com/society/koshlukov-e-bil-programen-direktor-na-alfa-televizijata-na-ataka-news_626794.html

Всичко гореказано освен че безпогрешно би доказало измамата и извършеното престъпление, подлежи на проверка и санкции от страна на НАП, ИА „Инспекция на труда“, МВР , ДАНС и Парламента, а за изфабрикувалите документите и самият Кошлуков на отговорност по Наказателния кодекс. Уж изплатеното изписано възнаграждение евентуално пък е потънало в черните каси на Атака, което е самостоятелно основание за разследване за пране на пари.

Кодекс на труда:

Чл. 62.ал.3 В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се.

Чл. 3. (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец:

а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението; се лица

БОЕЦ изискваме от институциите да извършат необходимите проверки и да бъдем уведомени за техните действия и резултатите от тях.

14.02.2022г. Видин         Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

 

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки