КопринковГейт – грабеж и корупция за милиони. (документи)

  Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

    През юни 2022г. БОЕЦ получихме сигнал и информация за подготвяна продажба от областният управител на София на имот частна държавна собственост на многократно занижена цена, като в резултат щетата за държавата би била в размер на над два милиона лева. Веднага след това редовното правителство бе свалено и последваха множество уволнения, като по наша информация служители от областната администрация на София са уволнени, или принудени да напуснат от новият областен управител Митко Михайлов, защото са отказали да подпишат документите за продажбата на въпросният имот. Разполагаме и с информация, че натиск върху бившият областния управител Иван Кючуков за реализиране на  продажбата на въпросния имот  е бил оказван от Николай Копринков – секретар по вътрешните политики на президента Румен Радев. Кючуков е отказал да изпълни „поръчението“ на Копринков, но след като е сменен сделката е финализирана с подписа на Михайлов.

        Става дума за следното – На 14.09.2021г. от Елена Стоилова и Светослав Калемджиев е внесена молба до областния управител на област София, г-н Митко Михайлов за закупуване на поземлен  имот с идентификатор 68134.802.626 находящ се на адрес: София,  район „Изгрев“ бул. „Драган Цанков“ №25А, който имот е частна държавна собственост на НКЖИ. Основанието за молбата е чл.44.ал3 от ЗДС и чл. 84 от ППЗДС. Имота в размер на 699кв.м  е в един от най-скъпите райони и квартали на София, а молителите притежават стара сграда – кантон от 40 кв.м построен от държавата с указ на същият терен и на това основание искат да закупят целият имот. Сградата – бивш Кантон№2 е построена през 1943г., като строителството е извършено на основание „Закон за постройка на Софийската околовръстна железница“, утвърден с Указ от 13.03.2015г. на Цар Фердинанд.

Молителите са представили документи издадени от Столична община за законност на строежа и за неделимост на имота, които БОЕЦ считаме че трябва да бъде проверено дали са издадени законосъобразно. След това, на 19.10.2021г. Митко Михайлов изпраща писмо до НКЖИ – Красимир Памукчийски- генерален директор за представяне на разрешение на министъра на транспорта и съгласие на УС на НКЖИ за продажба на имота без търг при цена определена от независим оценител. Прави впечатление, че в документите, с които разполагаме е наличен АКТ за частна държавна собственост на въпросният имот с подписа на  Митко Михайлов, който е дата 04.08.2021г. – ПРЕДИ да бъде внесена молбата за закупуване на имота. Това затвърждава съмненията ни за корупционна схема. Откриваме в преписката и документ – Удостоверение от „ГЕОКАД“ за премахната сграда в същият имот отново с дата 07.09.2021г. , която също е преди дата на подадената молба за закупуване на имота. Извода е, че областният управител е предприел действия по подготовка за продажба или някакви други действия с този имот ПРЕДИ собствениците на сградата в него да внесат своята молба да го закупят. Впечатлението е , че Михайлов е подготвял тази продажба предварително.

След изпратеното до НКЖИ писмо от Митко Михайлов на 19.10.2021г. в продължение на почти една година нямаме данни да е имало движение по този казус. Междувременно Митко Михайлов е освободен и на негово място на 19.01.2022г. за Областен управител на област София е назначен Иван Кючуков. БОЕЦ се свързахме с г-н Кючуков и той потвърди пред нас, че е запознат с тази продажба и че той е спрял процедурата защото по неговите думи „тази продажба е за затвора“. Счита, че не е в интерес на държавата и че цената е занижена многократо. След предприетите от него действия по спиране на процедурата му е упражнен натиск, като през трето лице му е предадено от името на Копринков, че трябва да подпише за тази продажба защото към нея имат интерес много важни хора. Кючуков отказва и това се потвърждава от липсата на движение по сделката. През юни 2022г. Иван Кючуков е освободен, а на 04.08.2022г. на поста Областен управител на София е назначен отново Митко Михайлов. Веднага след това – през август 2022г. процедурите за продажба ба имота са подновени с голяма бързина и няколко седмици по късно продажбата е реализирана.  В хода на процедурата НКЖИ възлагат на фирма ‚Хемус консулт‘ ЕАД да направи пазарна оценка на имота. Такава е изготвена и е на стойност 411 120лв. с ДДС. Според БОЕЦ реалната стойност на имота , като се вземе предвид неговото местонахождение и включеното право на строеж е над два милиона лева. От извършена от БОЕЦ проверка в службата по вписвания се вижда, че продажбата е вписана на 17.10.2022г. и е на стойност 308 340 лв. , което е дори с над 100 000 лв под оценката на наетия от НКЖИ оценител.  Според нас това е необяснимо и е пореден признак за порочността на тази имотна продажба от страна на Митко Михайлов, като областен управител на София. В писмо за продажбата изпратено от НКЖИ до областният управител Митко Михайлов на 27.09.2022г., което прилагаме, изрично е посочена цената от направената оценка, на която е решено да бъде продаден имота,  но въпреки това имота е продаден с над 100 000лв. по-ниска цена.   БОЕЦ прилагаме актуална справка за пазарните цени на имотите в същият квартал, като от нея е видно, че минималната цена е над 2000 лв на кв.м, или за въпросният имота над 1 400 000 лв. без включено право на строеж, възможно РЗП и тн. които „екстри“ имота притежава. Реалната цена на имота според нас е над 2 100 000 лв, а е продаден за 308 340, като според нас държавата е ощетена с между 1 500 000 и 2 000 000 лв.

При реална цена над 2000лв. на кв.м. имота е продаден на цена около 440лв. на кв.м. – в пъти занижена цена.

По молба на БОЕЦ екипа на https://bird.bg/  извърши анализ на документите и валидиране на публичната информация по сделката. Проверката на разследващите журналисти , които имат богат опит в разкриване на имотните схеми и далавери на управляващите потвърди продажбата и несъответсвието на цената на имота с пазарната реалност. 

След като започнахме нашата гражданска проверка по случая представители БОЕЦ на 25.10.2022г. отидохме на адреса и заснехме имота.  Веднага след това Георги Георгиев – Председател на БОЕЦ получи заплаха от неизвестно лице – „Спри да ровиш по онзи имот. ДАНС  са предали преписката в прокуратурата, Сарафов е покрил всичко, нищо няма да постигнеш, а близките ти ще те погребат в затворен ковчег“.

По информация на БОЕЦ Пламен Тончев – Председател на ДАНС е бил сезиран за казуса, но не ни е известно какви действия е предприел.

Разполагаме и с информация, че след като Иван Кючуков е бил освободен, като областен управител също е бил заплашен, като източник на заплахата е бил Николай Копринков, който го е „предупредил“ да не се занимава повече с този случай защото ще си има проблеми.

Считаме, че е на лице класическа корупционна схема, при която един държавен актив е продаден на многократно занижена цена, с което държавата е ощетена с милиони, а разликата е потънала в джобовете на частни лица и държавни служители. Това е така нареченият „Модел ГЕРБ“ – модел на ограбване и източване на държавата, като в случая има надграждане с участието в схемата на назначен от служебното правителство областен управител и на президенството чрез Николай Копринков – секретар по вътрешната политика на президента Румен Радев.

БОЕЦ ще заявим среща с министъра на вътрешните работи, г-н Иван Демерджиеви в четвъртък в 10.00ч. ще отидем в министерството, за да внесем сигнал по този казус и да го запознаем с документите и заплахите отправени към нас и нашите източници.

Прилагаме следните документи:

Графика на реалната пазарна стойност на имотите в същият квартал – над 2000лв. на кв.м, а имота е прдаден на цена пд 220лв на кв.м – десет пъти занижена цена.

Справка от Служба по вписвания – имота от 700 кв.м е продаден на цена от 308 340лв. – под 220лв. на кв.м – десет пъти под пазарната цена и над 100 000лв. под направената оценка.

Молба  за закупуване на имота

Пазарна оценка изготвена от „Хемус консулт“ ЕОД – 342 60О лв. без ДДС или 411 120лв. с ДДС.

Скица на поземленият имот – частма държавна собственост в район „Изгрев“ –  един от най-скъпите квартали в столицата.

Акто за частна държавна собственост на имота – страница 1

Акт за частна държавна собственост на имота – страница 2

Удостоверение от ГЕОКАД за премахната сграда в имота

Заовед от Министерството на транспорта за продажбата на имота.

Писмо от НКЖИ до Областният Управител, Митко Михайлв за продажбата на имота, в което изрично е посочена и цената, въпрек това имота е продаден  на над 100 000лв. по ниска цена от оценката и десет пъти под пазарната – страница 1

Писмо от НКЖИ до Областният Управител, Митко Михайлв за продажбата на имота, в което изрично е посочена и цената, въпрек това имота е продаден  на над 100 000лв. по ниска цена от оценката и десет пъти под пазарната – страница 2

В петък в 10.00ч. БОЕЦ ще отидем и в Парламента, като се надяваме от ПП и ДБ да прояват интерс към тази корупционна схема, да се срещнем с техни депутати, да им предадем сигнала и документите и да се ангажират в рамките на техните възможности за обективно разследване от страна на институциите.

Битката продължава! Благодарим на всички наши съмишленици и дарители!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

 

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки