Съобщение за общо събрание на БОЕЦ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  – П О К А Н А

По инициатива на УС на ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”-ЕИК 176949776, на 27.04.2024г. събота от 17.00ч. в гр. София, ул. „Средна гора“ №48, ще се проведе Общо събрание на Сдружението при следният дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2023г.
  2. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружението за 2023г.
  3. Приемане на основни насоки за развитието на сдружението и годишен план за осъществяване на дейността му.
  4. Приемане на годишен бюджет на сдружението за 2024г. 
  5. Прием на нови членове.
  6. Други 

Дата: 15.04.2024г.

УС: Георги  Георгиев 

Георги Карамфилов

       Любомир Венков

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки