БОЕЦ публикуваме пълният текст на сигнала срещу Пламен Георгиев!

На 01.04.2019г. БОЕЦ внесохме сигнали до КПНОНПИ и прокуратурата по повод публикуваният от Биволъ доклад на антикорупционната комисия по извършена проверка на Цветан Цветанов в който са установени несъответствия за стотици хиляди лева, но комисията манипулира данните и прекратява проверката. Сигналите са срещу Цветан Цветанов и Пламен Георгиев за данъчни, финансови, имотни, документи и други престъпления от общ характер, включително и за организирана престъпна група за данъчни измами. БОЕЦ публикувахме и входящите номера на сигналите.

На следващите ден Пламен Георгиев заяви пред медиите, че срещу него нямало сигнали. Междувременно почти ежечасно излизаше и нова информация за далаверите и балконовите изпълнения на Пламен Георгиев. Вчера адвокат Николай Хаджигенов съобщи, че е внесъл сигнал срещу шефа на КПКОНПИ. Днес БОЕЦ допълнихме и обобщихме цялата информация известна до момента и внесохме нови сигнали, този път СПЕЦИАЛНО И САМО срещу Пламен Георгиев. Получихме и входящи номера и уверенията на институциите, че ще бъде извърешена „пълна и цялостна проверка“. Пламен Георгииев ще проверява Пламен Георгиев. Така, както е проверил и Цветанов според документите получени от БОЕЦ и публикувани от Биволъ! Само в България крадеца разследва сам себе си, или слугата разследва господаря си!

БОЕЦ публикуваме пълният текст на подадените сигнали, за да припомним всичко, което е известно до момента:

ДО : Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание : ЗАКОН

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

относно

съмнения и данни за извършени престъпления – корупция, злоупотреба с власт, незаконно забогатяване, търговия с влияние, укриване на данъци,  данъчни и финансови престъпления, фалшифициране и изготвяне на документи с невярно съдържание, измама, престъпления срещу данъчната система, престъпление по служба, престъпления по чл. 283 и 304 от НК, престъпление по чл. 248а от НК, престъпление по чл. 209 и 210 от НК,  както и други престъпления от общ характер извършени от Пламен Георгиев Димитров – председател на  КПКОНПИ.

В материал на сайта за разследваща журналистика „Биволъ” публикуван на 27.03.2019г. бе огласена информация за това че, в имуществената декларация за 2017г. на г-н Пламен Георгиев Димитров – председател на КПКОНПИ има данни за документна измама. Вв статията се посочва:

„В декларацията за 2017 г. по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев има неверни данни. Декларирана е придобивка на апартамент с площ 156 кв. м. и тераса 48 кв.м. По нотариален акт обаче става дума за апартамент на три нива – тризонет, с две големи тераси – 186 кв. м. и 48 кв.м. Голямата тераса от 186 кв. м. просто липсва вдекларацията.

Терасата с площ 186 кв. м. липсва в декларацията на Георгиев

Освен това сделката е изповядана на цена много под данъчната оценка. По принцип това не е незаконно, ако се платят местните данъци и такси на данъчна оценка.

По нотариален акт сделката на Пламен Георгиев е много под данъчната оценка на имота.“

Прилагаме линк към публикацията на Биволъ:

В декларацията на Пламен Георгиев има данни за документна измама

 

В  отговор на направените разкрития и публикуваните документи, на 28.03.2019г. Пламен Георгиев отговори чрез позиция разпространена до медиите по следният начин:

„Въпросната тераса обаче не е част от жилището, а представлява тераса-покрив, която е обща част на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността, поради което не е обект на индивидуални собственически права и не подлежи на деклариране от страна на етажните собственици. Константна е практиката на Върховния касационен съд, че покривът на сградата, вкл. и когато може да се ползва като терасата на едно от жилищата, се включва в общите части на сградата, при което наличието на достъп до него само от един от обектите не променя тази му характеристика“

И още:

„Цената, заплатена от купувачите по първата сделка, е в размер на левовата равностойност на 106 000 евро, т.е. 207 317,98 лв. Данъчната оценка на обектите е в общ размер не на 264 310,30 лв., колкото по неизвестни за мен причини е посочено в нотариалния акт, а 165 192,70 лв., при което е очевидно, че уговорената и заплатена продажна цена е в размер, значително по-голям от данъчната оценка“

И още:

„При това положение данъчната оценка на имота, представляваща сбора от оценките на елементите, формиращи придобитото жилище, всъщност е 255 306 лв., т.е. значително по-малка от договорената и заплатена продажна цена в размер на 293 374,50 лв. Това е цената, върху която са заплатени дължимите за прехвърлянето данъци и такси, съгласно чл.46, ал.2, т.1 от Закона за местните данъци и такси”

И завършва:

„С посочването на горните факти считам, че съм направил всичко необходимо за задоволяване на обществения интерес към имущественото ми състояние по начин, който не поставя под съмнение законността и почтеността на действията ми.“

Прилагаме линк към статия на радио  „СВОБОДНА ЕВРОПА” съдържаща позицията на Пламен Георгиев

https://www.svobodnaevropa.bg/a/29848116.html

В свое разследване неправителствената организация „Аникорупционен фонд” установява, че Проблемът със “забравената” за деклариране тераса на председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев се усложнява: През 2016г. предишните собственици са продавали този имот на доста по-висока цена от декларираната след сделката от Георгиев. А терасата на второ ниво не само не е за общо ползване от съкооператорите, а на нея има зимни градини и сауна за шест души, предназначени само за собственика на този апартамент. От публикувани снимки е видно, че терасата е достъпна само от жилището на Пламен Георгиев и  фигурира в офертата на фирмата преди продажбата, като част от жилището и не може да бъде обща част, като достъп от всички собственици в сградата. Прилагаме снимки от публикацията на Антикорупционен фонд:

От представените до тук данни и документи  съдържащи се  в приложените публикации става ясно, че Пламен Георгиев не е декларирал в имотнтата си декларация  за 2017 г. по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество терасата  (с размер 186 квадратни метра) на своето жилище, като в същото време същата тераса е включена в нотариалният акт за собственост на имота.  Представени са и данни за това, че сключената сделка за придобиване на имота е станала на симулативни цени по ниски от пазарните, което води до укриване на данъци и такси и щети за  държавата и Общината. Не ясно как Пламен Георгиев е подменил данъчната оценка на жилището си, за да оправдае неговата цена. Ясна е и позицията на Пламен Георгиев, че въпросната тераса с размер 186 квадратни метра не е негова собственост.

На 01.04.2019г.  в централните новини от 20.00ч. телевизия БТВ  излъчи материал в който бяха показани  и коментирани  документи за банкова ипотека за договор за кредит с цел закупуване на имота, в която ипотека, като залог е вписано част от жилището и въпросната терасата-плосък покрив със зидани постройки върху нея с площ в размер 186 квадратни метра, за каято тераса Пламен Георгиев категорично твърди, че не е негова. Договора за кредит и вписването на ипотеката е подписан от Пламен Георгииев Димитров и Ирена Аврамова Димитрова, като терасата-плосък покрив с площ 186 квадратни метра се представя за тяхна собственост.  Прилагаме линк към материала на телевизия БТВ:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/shefat-na-kpkonpi-ipotekiral-i-terasata-kojato-tvardi-che-ne-pritezhava.html?fbclid=IwAR3PcWMSRhyBStbANyXpKCr6k6RZtyjqkuzysuk3SptGwG0-GKkdivePm7Q

Установяваме категорично разминаване на твърдяното от Пламен Георгиев Димитров, че терасата-плосък покрив  с площ 186 квадратни метра на неговото жилище находящо се на адрес-  София, район Слатина , ул. „Проф. Георги Павлов”  номер 21,  не е негова собственост и данните от нотариакният акт за собственост на имота, както и сключената ипотека, в която Пламен Георгиев е ипотекирал същата тераса, като негова собственост.

Представянето на неверни сведения с цел получаване на кредит е престъпление от общ характер, като наказанието за такова деяние е затвор до три години и глоба от 1000 до 5000 лева.

 

В своя позиция разпространена до медиите, ПИБ (Първа инвестиционна банка) относно казуса заявяват следното:

„На 30.03.2017 г. Димитров е депозирал в банката искане за отпускане на ипотечен кредит в размер на 196 000 лв. за закупуване от него и съпругата му на недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Гео Милев , който е предложен да послужи като обезпечение по кредита. Искането е разгледано от Банката, както за целта е извършена оценка на кредитоспособността на г-н Димитров, чиито доходи са достатъчни и покриват в двоен размер предвидената по договора месечна вноска по кредита.

Извършена е и оценка на предложеното обезпечение от лицензиран оценител, като при оценката са взети предвид действащите към момента на оценката пазарни цени на недвижимите имоти в София, включително и за района, в който се намира недвижимия имот.

В предмета на оценката не са включени и не са били предмет на оценяване описаните в нотариален акт, съставен през 2006 г., разглеждан при одобрение на обезпечението 186,57 кв.м. ид. части от тераса – плосък покрив на сградата, поради това, че същите представляват общи части от сградата и не могат да бъдат предмет на оценка и сделки с вещно-прехвърлителен ефект.

Пазарната оценка, извършена от лицензирания оценител, включва единствено апартамента, заедно с тераса с площ от 47.99 кв.м. и не включва и не са взети предвид 186,57 кв.м. ид. части от тераса – плосък покрив на сградата. Предвид самоучастието на кредитоискателите г-н Димитров и съпругата му, което е над 30% Банката е отпуснала кредит в размер на 189 500 лв. , който е по- нисък от първоначално искания размер на кредита, и която сума представлява 50 % от пазарната оценка на имота.

Крайната стойност на пазарната оценка на имота извършена от лицензирания оценител е в размер на 379 000 лв.. като в оценката се включват апартамента, заедно с тераса с площ от 47.99 кв.м. и не включва и не са взети предвид 186,57 кв.м. ид.части от тераса –плосък покрив на сградата“

От декларираното от ПИБ разбираме, че лицензиран оценител е направил пазарна оценка на апартамента на Пламен Георгиев без голямата тераса-покрив на стойност 379 000 лева. В същото време Пламен Георгиев сключва сделка за покупка на същитя апартамент и декларира цена от в размер на 293 374, 50 лева. Или с 85 626 лева ПОД ПАЗАРНАТА ЦЕНА! Същата цена той декларира и в имотната си декларация, както показват  Биволъ. Това драстично разминаване в пазарната и декларираната цена е категоричен признак за симулативна сделка под паразната цена. Подобни сделки ощетяват бюджета, като не се плащат реалните данъци, като ощетена е и Общината, която не получава таксите си в реален размер. Склюването на симулативни сделки с цел неплащане на данъци и е престъпление, което се наказва строго от закона.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС – Чл. 248а. (Нов – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който, за да получи кредит, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2017 г.) Същото наказание се налага и на онзи, който представи неверни сведения или затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива, за да бъдат получени средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, както и средства, принадлежащи на българската държава, с които се съфинансират проекти, финансирани със средства от тези фондове.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2017 г.) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено от лице, което управлява или представлява юридическо лице или гражданско дружество, или от търговец, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди до десет хиляди лева.

При хипотезата, че усвоеният от Пламен Георгиев кредит стане необслужван, то банката ще остане измамена и няма да може да се удовлетвори, защото вписаната ипотека ще се окаже нищожна поради заявеният от Пламен Георгиев факт, че тя не е негова собственост. Фактически Пламен Геоегиев е ипотекирал чужда собственост, като е заблудил банката. Измамата също е престъпление от общ характер по НК и се наказва строго с лишаване от свобода до 6 години:

Чл. 209. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който със същата цел използва заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

В случая може и да сме в хипотезата на утежняващи вината обстоятелста, предвид факта, че Пламен Георгиев е подписал договора за заем и ипотеката заедно с още едно лице в сговор, както и че е длъжностно лице заемащо изключително висок пост:

Чл. 210. (1) За измама наказанието е лишаване от свобода от една до осем години:

  1. ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта;
  2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване;

БОЕЦ, като неправителствена организация с дейност в обществена полза изискваме от КПКОНПИ да образува  проверка в хода на която да се разследват  всички факти и обстоятелства с цел установяване на обективната истина. Огромният обществен интерес ни задължава да информираме незабавно институциите медиите и обществото за вашите действия и отговори. Сигнала съдържа данни и съмнения  за длъжностни, документни, финансови, данъчни, имотни  и множество други престъпления от общ характер с изключителна опасност и риск за държавата, породени от поста заеман от Пламен Георгиев Димитров. Включително се съдържат данни и съмнения за корупция, злоупотреба с власт, залоупотреба със служебното положение и търговия с влияние.  Изискваме отстраняването на Пламен Георгиев Димитров  от поста му председател на КПКОНПИ  до приключване на проверката с цел недопускане на извършване на нови престъпления, укриване и унищожаване на документи и доказателства по разследването, както и оказване на натиск върху свидетели.

03.04.2019г.       Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

В четвъртък  в 16.00ч. излизаме пред Министерски съвет с едно послание –ИМА КОЙ ДА ВИ НАКАЖЕ! Гражданите срещу мафията, за да си върнем държавата!

https://www.facebook.com/events/467014590502624/

БОЕЦ призоваваме всички будни граждани – чуйте, вижте, осъзнайте случващото се, свържете се с нас и реагирайте! Време е ,ще се става! В следващите дни трябва да се организираме и в четвъртък  да се преборим с наглите и алчните.  Да ги накажем за десетилетия лъжи и грабеж, като им вземем най-ценното – властта.

#ИмаКойДаВиНакаже

#БорисовУбива
#УбийциГейт
#МафиятаУбива
#КорупциятаУбива
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки