БОЕЦ поиска Кошлуков да бъде разпитан от МВР и отстранен от поста до приключване на проверката срещу него. (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Днес БОЕЦ внесохме допълнение (Вх.№ 328600-38517/25.07.2022г) към сигнала ни до МВР – ГДНП (Вх. № 328600-8019/15.02.2022г. по описа на ГДНП) за документни престъпления извършени от Емил Кошлуков – генерален директор на БНТ. В допълнението БОЕЦ поставяме нови въпроси и изискваме от МВР да призове Кошлуков на разпит, както и да предприемат необходимите действия за отстраняването му от поста с цел да не влияе на свидетели и да не бъдат укрити и унищожени документи и доказателства.

Прилагаме текста на документа до ГДНП:

ДО:МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – Г-Н БОЙКО РАШКОВ, МИНИСТЪР

ДО: ГЛАВЕНА ДИРЕКЦИЯ „БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“

 

СИГНАЛ – ДОПЪЛНЕНИЕ

Към сигнал Вх. № 328600-8019/15.02.2022г. по описа на ГДНП за съмнения за извършени престъпления от генералният директор на БНТ – Емил Кошлуков.

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС e-mail : gdboec@abv.bg

ОТНОСНО

Данни водещи до обосновани предположения за престъпления от общ характер – документна измама, представяне на документ с невярно съдържание пред държани институции, фалшифициране на документи и други престъпления извършени от Емил Кошлуков – генерален директор на Българската национална телевизия, в сговор с други неустановени лица.

На 15.02.2022г. Сдружение БОЕЦ сезирахме МВР – ГДНП и други компетентни институции (НАП, СЕМ и МС) със сигнал Вх. № 328600-8019/15.02.2022г. по описа на ГДНП за съмнения за извършени престъпления от генералният директор на БНТ – Емил Кошлуков.

От съобщения в медиите разбрахме, че във връзка с подаденият от БОЕЦ сигнал за снемане на сведения в ГДНП е бил призован Волен Сидеров – председател на ПП АТАКА  свързана с телевизия АЛФА, от която Кошлуков е получил процесните документи за стаж визирани в сигнала. Смятаме, че ГДНП правилно са призовали на разпит Волен Сидеров, вече второразряден политик извън играта, но считаме за тежък пропуск на разследването, че самият нарушител и консуматор на последиците от деянието – представилия в СЕМ документи с невярно съдържание Кошлуков не е призован на разпит до момента. . МВР следва да се насочи към него, а не да се занимава с Волен Сидеров, който е извършил по-скоро административни нарушения, за които е минала вече две годишната давност. Ако се установят данни за извършени престъпления от Сидеров, то следва и той да бъде подведен под отговорност, но фокуса на разследването трябва да бъде върху действията  на Кошлуков.

 

Посочваме още няколко важни детайли, по които очакваме действия и резултати от МВР

  1. Волен Сидеров е призован в МВР по сигнал на БОЕЦ, а не на институциите – СЕМ, НАП или друг. Видно е, че НАП прави проверка също вследствие сигнал до нея от БОЕЦ. Те имат информацията, защо тогава на БОЕЦ не е предоставена такава с мотив – данъчна тайна. Всъщност нищо не ни е предоставено по сигнала ни от 15.02.2022г.
  2. Не смятаме, че е данъчна и осигурителна тайна НАП да обяви датите, на които са подадени документите (Уведомление по чл.62 от КТ, декл.1 и 6, датите на внасяне на осигурителни вноски, на плащане на заплати, датата на регистриране ан трудовия договор на Кошлуков с телвизия АЛФА, както и датата на регистриране на прекратяването на трудовия договор и т.н.) – там няма лични данни и размер на възнаграждения;
  3. Наложени ли са санкции, или не и защо за извършените нарушения. Само глобата за нерегистриран трудов договор е 10000лв, 500-2000 лв. за всеки месец е за неизплащане на ежемесечна заплата на „работника“;
  4. Получавал ли е изобщо Кошлуков заплата по банков път (едва ли), ако е на каса – имало ли е в касата на Атака тия пари. Ако са изпразнени (отчетени, като разход) от касата фиктивно, то тогава става въпрос за пране на пари;
  5. Имаме пълно потвърждение от овластен държавен орган, за документална измама, относно стажа на Кошлуков в телевизия Алфа. Но той продължава да заема поста директор на БНТ.
  6. По данни на БОЕЦ телевизия АЛФА е собственост на фондация, а не на ПП АТАКА. Да се установи как се издържа телевизията и чия собственост е? Има ли финансиране от ПП АТАКА към телевизия АЛФА и на какво основание? Има ли злоупотреба с държани средства – партийната субсидия на ПП АТАКА, която е предназначена за партийна дейност.
  7. Как са получени и отчетени получените от Кошлуков трудови възнаграждения? При установен фиктивен трудов договор, освен изготвяне на документи с невярно съдържание, което е престъпление от общ характер, то имаме и хипотеза за пране на пари, което също е престъпление, както от страна на телевизия АЛФА, която отчита разходи, които не са извършени, така и от Кошлуков, който отчита фиктивни приходи и по този начин е възможно да легализира доходи с неясен произход.
  8. Да се разследва бездействието на СЕМ по сигнала на БОЕЦ и дали има длъжностно престъпление от членовете и председателя на СЕМ чрез бездействие и неизпълнение на служебните задължения?

 

С цел установяване на обективната истина и евентуално извършено престъпление, БОЕЦ прилагаме отново заявените в сигнала действия, които е необходимо да бъдат извършени в хода на разследването:

–  За целта поне ден преди стъпване в телевизия „Алфа” (където никой не го е виждал и чувал), както и в 7 дневен срок от напускане, работодателят подава уведомление по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда в специален регистър;

–  Всеки работник и служител получава начален, периодичен и извънреден инструктаж за което се подписва в специални регистри. Без да се занимаваме с факта че въпросната дейност е една от хранилките на административния паразит, то от тези регистри може да се проследи хронологията на подписване на лицата постъпващи в дружеството;

–  Представената трудова книжка от лицето се вписва в специален регистър;

–  На работника следва ежемесечно да се изплащат заплати, удържат данъци и осигурителни вноски. За целта ежемесечно до 25-о число на месеца се подава информация в СУП – системата за управление на приходите в НАП, т.нар. декларации 1 и 6. ВСЕКИ месец за предходния.

–  Да бъдат снети сведения на служители на Телевизия „Алфа” дали реално Кошлуков някога е работил в телевизията

–  Да се изискват записи от камери в телевизията от времето за което Кошлуков твърди, че е работил там.

–  Да се извърши проверка на докумнетооборота на телевизия „Алфа” за документи изготвени и подписани от Емил Кошлуков, като програмен директор. Длъжността на програмният директор и ежедневните му професионални задължения изискват да изготвя и подписва множество служебни документи. Липсата на такива документи подписани от Кошлуков е още едно директно доказателство, че той не е работил там.

–  Да бъде извършена проверка на служебната електронна кореспонденция на телевизия Алфа за периода, за който Кошлуков твърди, че е работил там и да се установи дали има следи от негова дейност.

Ако изобщо е подавана информация, изплащана заплата и правени вноски, то изфабрикуването на документация за стаж лесно може да бъде доказано с факта, че всички записи са правени на една и съща дата, месеци и години след законовия и обичаен срок за подаване и отчитане.

 

Изискваме от МВР – ГДНП да призове на разпит Емил Кошлуков, да извърши нужните процесуални действия за установяване на обективната истина по поставените от БОЕЦ въпроси в сигнала и допълнението към него и за установяване на извършените престъпления. Изискваме от МВР да предприеме необходимите действия за отстраняване на Емил Кошлуков от поста му до приключване на проверката с цел да не влияе на свидетели и да не бъдат унищожени документи и доказателства.

25.07.2022г. Видин         Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA