БОЕЦ даде БУЛГАРГАЗ на съд заради ГАЗПРОМ! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 07.09.2022 г. Сдружение БОЕЦ внесе Заявление по ЗДОИ до БУЛГАРГАЗ, с което изискваме информация и документи за преговорите с ГАЗПРОМ и действията на дружеството за договаряне на газови доставки от различни източници, както и за отказаните танкери с втечнен газ.

булгаргаз - боец

Прилагаме текста на Заявлението:

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

        ОТ ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399 email : gdboec@abv.bg                                                        

          Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14, ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес, ГД  БОЕЦ изискваме от „БУЛГАРГАЗ” ЕАД, ДЕНИЦА ЗЛАТЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, да ни предоставят в законоустановения срок в писмена форма, в електронен вид на електронната поща на БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация и документи:

  1. Изискваме да ни бъдат предоставени всички решения, заповеди и документи, касаещи заявките на България (БУЛГАРГАЗ) за доставка на газ от ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
  2. Изискваме да ни бъдат предоставени всички писма, изпратени от БУЛГАРГАЗ до ГАЗПРОМЕКСПОРТ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
  3. Изискваме да ни бъдат предоставени всички писма, кореспонденция и документи, изпратени от БУЛГАРГАЗ до доставчици на газ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
  4. Изискваме да ни бъдат предоставени всички документи и писма, изпратени от БУЛГАРГАЗ за договаряне на слотове за разтоварване на втечнен газ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
  5. Изискваме да ни предоставите всички отговори и оферти, получени от чужди компании на запитванията за свободни слотове за разтоварване на втечнен газ.
  6. Изискваме да ни бъде предоставена информация кой/кои длъжностни лица от БУЛГАРГАЗ преговарят с ГАЗПРОМЕКСПОРТ.
  7. Изпращало ли е ежедневно заявки БУЛГАРГАЗ до ГАЗПРОМЕКСПОРТ за доставка на газ по действащият с компанията договор – изискваме да ни предоставите тези заявки от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
  8. Изискваме да ни бъде предоставени офертите, или предложенията от БУЛГАРГАЗ до ГАЗПРОМЕКСПОРТ за подновяване на доставките на газ след 27.04.2022 г. до 07.09.2022 г.
  9. Изискваме да ни предоставите всички отговори, писма и документи изпратени от ГАЗПРОМЕКСПОРТ до БУЛГАРГАЗ от 20.04.2022 г. до 07.09.2022 г.

Предвид високия и надделяващ обществен интерес, както и с цел да си изградим обективно мнение за дейността на институцията, БОЕЦ изискваме да ни бъдат предоставени изискваните от нас документи, както да ни бъде предоставена цялостна и изчерпателна информация по зададените от нас въпроси, представляващи обществена информация по смисъла на закона.

Дата: 07.09.2022 г.       Георги Георгиев – Председател на ГД БОЕЦ

Към 21.09.2022 г. в предвидения в чл.28 ал.1 от ЗДОИ срок от административния орган не е предоставена исканата информация и не е постановен изричен отказ от предоставяне на исканата информация, както и не сме уведомени за удължаване на срока за отговор по хипотезите предвидени в ЗДОИ. Затова днес, 23.09.2022 г. на основание чл.149 ал.2 от ДОПК и чл. 40 от ЗДОИ БОЕЦ внесохме Жалба до Административния съд срещу мълчаливия отказ на „БУЛГАРГАЗ” ЕАД за предоставяне на посочената в заявлението информация.

Няма налично описание.

 

В жалбата пред съда посочваме:

„…Правният интерес на Сдружението ни да иска и получи такава информация произтича от целите и средствата ни, заложени в неговия Устав, така както са вписани като публично известни обстоятелства в ТРРЮЛНЦ, по партидата на Сдружението. Част от целите на БОЕЦ са осъществяване на граждански контрол върху дейността на институциите и властите, както и дружествата, които са държавна собственост и постигане на публичност и прозрачност в тяхната дейност. С получаването на исканата информация, ние ще сме в състояние да осъществим тези наши цели/средства.

Една от целите ни е, чрез подаденото заявление и получената по ЗДОИ информация да можем да я анализираме, да установим обстоятелства, които са от значение за разкриване на практики за извършване на нарушения и престъпления, нанасящи вреди на Държавата в особено големи размери, както и чрез анализа на получената информация да разкрием корупционни и други криминални схеми, касаещи енергийната сигурност на България, която е част от националната сигурност на страната и да предотвратим бъдещи такива престъпления, като сезираме компетентните органи.  БОЕЦ целим и чрез поискана информация да си съставим и собствено мнение за дейността на „БУЛГАРГАЗ” ЕАД. Искаме и да внесем прозрачност в дейността на дружеството, като повишим общественото доверие към него. Считаме, че е налице и надделяващ обществен интерес, предвид изключителната важност на темите, по които сме поискали достъп до обществена информация…”

На 14.09.2022 г. БОЕЦ влязохме и в офиса на БУЛГАРГАЗ в София. Отново бяхме посрещняти с агресия и мълчание. Това, че крият от гражданите тази информация, е доказателство за задкулисие, престъпления и нечисти дела. Петата колона на Кремъл и нейните слуги пазят омертата за своите действия, но страхът се вижда в очите им. БОЕЦ ще разобличим националните предатели и те ще носят отговорност за извършените престъпления срещу държавата в интерес на Русия, ГАЗПРОМ и ЛУКОЙЛ. На фона на ескалацията на агресията и войната на Русия в Украйна и заплахите с ядрено оръжие от страна на Путин срещу свободния свят, част от който сме и ние, правителството на Румен Радев и Гълъб Донев се опитва да ни вкара отново в руска зависимост и енергийна робия.

Твърденията на министрите Росен Христов и Димитър Стоянов, че България ще бъде осъдена от Русия заради едностранно прекратеният от ГАЗПРОМ договор, както и умишлено създаденият хаос в енергетиката в полза на възобновяване на доставките на газ от Русия, са национално предателство, за което тези хора ще отговарят на съдебните скамейки. Това дело е само първата стъпка.

БОЕЦ и гражданите в „Булгаргаз“: Дали не ни плашат със студена зима, докато ние сме собственици на много газ от „Турски поток“? 

В понеделник БОЕЦ ще обявим следващите си действия и когато излезем ни поселдвайте.

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки