БОЕЦ внесе Покана за доброволно изпълнение до Рашидов в Парламента (документи)

БОЕЦ внесе Покана за доброволно изпълнение до Вежди Рашидов заради нападението над нашите представители и скъсаният плакат на Сдружението при протестите ни срещу промените на Изборният кодекс.

Тук може да си припомните събитията:

Прилагаме текста на Поканата:

ДО: ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ВЕЖДИ РАШИДОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

П О К А Н А

ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От Сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ с ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин, к-с „Панония“, блок 4, вход „З“, ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС

 

Г-н Рашидов, на 24.11.2022г. БОЕЦ посетихме българският Парламент, за да заявим гражданската си позиция срещу внесените за гласуване промени в Изборният кодекс. В същото време наши представители бяха и пред Парламента на законно обявен и съгласуван с МВР и СО протест под надслов „НЕ ПИПАЙТЕ КОДЕКСА” спазвайки българското законодателство. Георги Георгиев – Председател на Сдружение БОЕЦ и Любомир Венков – член на БОЕЦ влязоха в Парламента с пропуски издадени от български депутати, за да запознаят политическите партии с нашата позиция. Нашите представители направиха опита да застанат на балкона в сградата, но не бяха допуснати. След това те застават пред служебният вход във фоайето на сградата и представят на депутатите нашето послание визуализирано на плакат с надпис „НЕ ПИПАЙТЕ КОДЕКСА” и логото на БОЕЦ без никакви политически, или партийни знаци, или агитация. Няколко минути след това те са нападнати от две лица представящи се за „охраната на Парламента”, които разкъсват  нашият плакат по най-брутален начин поругавайки символа и логото на БОЕЦ изписани на него и унищожават нашето имущество – плаката на БОЕЦ. Един от нападателите след настояване от наша страна се представи, като „Петър Петров – началник на охраната на Парламента”.

Г-н Рашидов, БОЕЦ считаме, че със своите действия лицата представящи се за охранители на Парламента са унищожили наше имущество и са причинили имуществени и неимуществени щети и вреди на БОЕЦ поругавайки логото, името и символа на БОЕЦ изписан на плаката, който бе разкъсан демонстративно, стъпкан и унищожен. Считаме, че вие и институцията, която оглавявате носите отговорност за причинените ни щети. Г-н Рашидов, ние съзнаваме, че сте неспособен да изпълнявате своите служебни задължения, което и вие самият заявихте в пленарната зала, но въпреки това носите отговорност за случващото се в Парламента, за което получавате и висока заплата. По наша оценка причинените ни щети възлизат на сумата от 198.00лв за имуществени щети и вреди 3000.00лв. за неимуществени щети и вреди или общо 3198лв. с думи – три хиляди сто деветдесет и осем лева.

Прилагаме линк с видео за описаните събития:

https://www.boec-bg.com/archives/6523

Г-н Рашидов, каним ви, като председател на Парламента и от името на институцията, която ръководите да заплатите  в срок  до 20.01.2023г. включително сумата от 3198.00лв. на Сдружение „БОЕЦ”, като обезщетение за причинените имуществени и неимуществени щети и вреди. Изискваме сумата да бъде преведа по банковата сметка на БОЕЦ – IBAN:BG39STSA93000024804131  BIC: STSABGS   Банка ДСК

Изискваме да получим и официално писмено извинение за причинените ни вреди и щети на електронната поща на БОЕЦ – gdboec@abv.bg

Съзнаваме, че тази сума ще бъде изплатена с пари на българските данъкоплатци, каквито сме и ние  и  с настоящата Покана за доброволно изпълнение искаме да избегнем допълнителни разходи за бюджета и държавата. Ако нашата Покана не бъде уважена и не получим изисканото обезщетение и извинение, то БОЕЦ ще потърсим своите права в съда.

11 януари 2023г.     Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Битката продължава! Мултаците ще плащат, никой не може да се отнася неуважително към БОЕЦ и гражданите.

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA