КопринковГейт влезе в прокуратурата. Потвърдени са данните на БОЕЦ! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 10.11.2022г. БОЕЦ внесохме в МВР сигнала по случая „КопринковГейт“. БОЕЦ вече огласихме данни как с настояване от страна на Николай Копринков – секретар по вътрешните политики на президента Румен Радев, новият областен управител на София е извършил продажба на имот в София на занижени цени, което е oщетило държавата с между 1 500 000 и 2 000 000 лв.

Получихме уведомление от МВР, че проверката е приключила и внесена заедно с материалите по нея в Софийска градска прокуратура.

По информация на БОЕЦ разследващите в МВР са си свършили работата и по преписката са събрани достатъчно доказателтва за най-важният елемент от съставава на престъплението – цената на имота е занижена в пъти, с което е нанесена вреда на държавата в особено големи размери! Това, заедно с други изводи е вписано, като изрична констатация в папката предадена на прокуратурата.

Припомняме случая.

Става дума за следното – На 14.09.2021г. от Елена Стоилова и Светослав Калемджиев е внесена молба до областния управител на област София, г-н Митко Михайлов за закупуване на поземлен  имот с идентификатор 68134.802.626 находящ се на адрес: София,  район „Изгрев“ бул. „Драган Цанков“ №25А, който имот е частна държавна собственост на НКЖИ. Основанието за молбата е чл.44.ал3 от ЗДС и чл. 84 от ППЗДС. Имота в размер на 699кв.м  е в един от най-скъпите райони и квартали на София, а молителите притежават стара сграда – кантон от 40 кв.м построен от държавата с указ на същият терен и на това основание искат да закупят целият имот. Сградата – бивш Кантон№2 е построена през 1943г., като строителството е извършено на основание „Закон за постройка на Софийската околовръстна железница“, утвърден с Указ от 13.03.2015г. на Цар Фердинанд.

Молителите са представили документи издадени от Столична община за законност на строежа и за неделимост на имота, които БОЕЦ считаме че трябва да бъде проверено дали са издадени законосъобразно. След това, на 19.10.2021г. Митко Михайлов изпраща писмо до НКЖИ – Красимир Памукчийски- генерален директор за представяне на разрешение на министъра на транспорта и съгласие на УС на НКЖИ за продажба на имота без търг при цена определена от независим оценител. Прави впечатление, че в документите, с които разполагаме е наличен АКТ за частна държавна собственост на въпросният имот с подписа на  Митко Михайлов, който е дата 04.08.2021г. – ПРЕДИ да бъде внесена молбата за закупуване на имота. Това затвърждава съмненията ни за корупционна схема. Откриваме в преписката и документ – Удостоверение от „ГЕОКАД“ за премахната сграда в същият имот отново с дата 07.09.2021г. , която също е преди дата на подадената молба за закупуване на имота. Извода е, че областният управител е предприел действия по подготовка за продажба или някакви други действия с този имот ПРЕДИ собствениците на сградата в него да внесат своята молба да го закупят. Впечатлението е , че Михайлов е подготвял тази продажба предварително.

След изпратеното до НКЖИ писмо от Митко Михайлов на 19.10.2021г. в продължение на почти една година нямаме данни да е имало движение по този казус. Междувременно Митко Михайлов е освободен и на негово място на 19.01.2022г. за Областен управител на област София е назначен Иван Кючуков. БОЕЦ се свързахме с г-н Кючуков и той потвърди пред нас, че е запознат с тази продажба и че той е спрял процедурата защото по неговите думи „тази продажба е за затвора“. Счита, че не е в интерес на държавата и че цената е занижена многократо. След предприетите от него действия по спиране на процедурата му е упражнен натиск, като през трето лице му е предадено от името на Копринков, че трябва да подпише за тази продажба защото към нея имат интерес много важни хора. Кючуков отказва и това се потвърждава от липсата на движение по сделката. През юни 2022г. Иван Кючуков е освободен, а на 04.08.2022г. на поста Областен управител на София е назначен отново Митко Михайлов. Веднага след това – през август 2022г. процедурите за продажба ба имота са подновени с голяма бързина и няколко седмици по късно продажбата е реализирана.  В хода на процедурата НКЖИ възлагат на фирма ‚Хемус консулт‘ ЕАД да направи пазарна оценка на имота. Такава е изготвена и е на стойност 411 120лв. с ДДС. Според БОЕЦ реалната стойност на имота , като се вземе предвид неговото местонахождение и включеното право на строеж е над два милиона лева. От извършена от БОЕЦ проверка в службата по вписвания се вижда, че продажбата е вписана на 17.10.2022г. и е на стойност 308 340 лв. , което е дори с над 100 000 лв под оценката на наетия от НКЖИ оценител.  Според нас това е необяснимо и е пореден признак за порочността на тази имотна продажба от страна на Митко Михайлов, като областен управител на София. В писмо за продажбата изпратено от НКЖИ до областният управител Митко Михайлов на 27.09.2022г., което прилагаме, изрично е посочена цената от направената оценка, на която е решено да бъде продаден имота,  но въпреки това имота е продаден с над 100 000лв. по-ниска цена.   БОЕЦ прилагаме актуална справка за пазарните цени на имотите в същият квартал, като от нея е видно, че минималната цена е над 2000 лв на кв.м, или за въпросният имота над 1 400 000 лв. без включено право на строеж, възможно РЗП и тн. които „екстри“ имота притежава. Реалната цена на имота според нас е над 2 100 000 лв, а е продаден за 308 340, като според нас държавата е ощетена с между 1 500 000 и 2 000 000 лв.

При реална цена над 2000лв. на кв.м. имота е продаден на цена около 440лв. на кв.м. – в пъти занижена цена.

По молба на БОЕЦ екипа на https://bird.bg/  извърши анализ на документите и валидиране на публичната информация по сделката. Проверката на разследващите журналисти , които имат богат опит в разкриване на имотните схеми и далавери на управляващите потвърди продажбата и несъответсвието на цената на имота с пазарната реалност. 

След като започнахме нашата гражданска проверка по случая представители БОЕЦ на 25.10.2022г. отидохме на адреса и заснехме имота.  Веднага след това Георги Георгиев – Председател на БОЕЦ получи заплаха от неизвестно лице – „Спри да ровиш по онзи имот. ДАНС  са предали преписката в прокуратурата, Сарафов е покрил всичко, нищо няма да постигнеш, а близките ти ще те погребат в затворен ковчег“.

По информация на БОЕЦ Пламен Тончев – Председател на ДАНС е бил сезиран за казуса, но не ни е известно какви действия е предприел.

Разполагаме и с информация, че след като Иван Кючуков е бил освободен, като областен управител също е бил заплашен, като източник на заплахата е бил Николай Копринков, който го е „предупредил“ да не се занимава повече с този случай защото ще си има проблеми.

Считаме, че е на лице класическа корупционна схема, при която един държавен актив е продаден на многократно занижена цена, с което държавата е ощетена с милиони, а разликата е потънала в джобовете на частни лица и държавни служители. Това е така нареченият „Модел ГЕРБ“ – модел на ограбване и източване на държавата, като в случая има надграждане с участието в схемата на назначен от служебното правителство областен управител и на президенството чрез Николай Копринков – секретар по вътрешната политика на президента Румен Радев.

Прилагаме следните документи:

Графика на реалната пазарна стойност на имотите в същият квартал – над 2000лв. на кв.м, а имота е прдаден на цена пд 220лв на кв.м – десет пъти занижена цена.

Справка от Служба по вписвания – имота от 700 кв.м е продаден на цена от 308 340лв. – под 220лв. на кв.м – десет пъти под пазарната цена и над 100 000лв. под направената оценка.

Молба  за закупуване на имота

Пазарна оценка изготвена от „Хемус консулт“ ЕОД – 342 60О лв. без ДДС или 411 120лв. с ДДС.

Скица на поземленият имот – частма държавна собственост в район „Изгрев“ –  един от най-скъпите квартали в столицата.

Акто за частна държавна собственост на имота – страница 1

Акт за частна държавна собственост на имота – страница 2

Удостоверение от ГЕОКАД за премахната сграда в имота

Заовед от Министерството на транспорта за продажбата на имота.

Писмо от НКЖИ до Областният Управител, Митко Михайлв за продажбата на имота, в което изрично е посочена и цената, въпрек това имота е продаден  на над 100 000лв. по ниска цена от оценката и десет пъти под пазарната – страница 1

Писмо от НКЖИ до Областният Управител, Митко Михайлв за продажбата на имота, в което изрично е посочена и цената, въпрек това имота е продаден  на над 100 000лв. по ниска цена от оценката и десет пъти под пазарната – страница 2

На 10.11.2022г. БОЕЦ внесохме сигнал в НВР – ГДНП.

По информация на БОЕЦ разследващите в МВР са си свършили работата и по преписката са събрани достатъчно доказателтва за най-важният елемент от съставава на престъплението – цената на имота е занижена в пъти, с което е нанесена вреда на държавата! Това, заедно с други изводи е вписано, като изрична констатация в папката предадена на прокуратурата.

През следващите седмици и месеци БОЕЦ разкрихме множество допълнителни данни свързани с тази корупционна схема. Направихме опит за среща с областният управител на София, но той се заключи в кабинета си и се налижи да извикаме полиция, за да го вадим от там. Изразихме обосновани съмнения, че е възможно да бъдат унищожени докумнети и доказателтва с цел прикриване на извършените престъпления. Направихме срещи с министъра на транспорта, с директора на НКЖИ, с кмета на квартал Изгрев, както и главният архитект. Резултатите от действията ни потвърдиха данните, че имота е продаден от Областният управител на София на многократно занижена цена.

По следите на КопринковГейт стигнахме до Мондешки и Пеевски!

От КопринковГейт надничат Пеевски и Мондешки! (документи)

Влязохме и в Парламента и връчихме на ПП и ДБ сигнала и документите за КопринковГейт. Борбата с корупцията е заявена от тези партии, като техен приоритет.

Въпреки цялостното разследване на БОЕЦ и огласените данни и документи, въпреки извършената проверка от МВР потвърждаваща нашите данни нито една партия не реагира по същество, за да постави казуса в Парламента. Ивайло Мирчев от ДБ, Иво Атанасов и Радостин Василев от ПП внесоха питания до ДАНС И Областният управител на София. Получените отговори потвърдиха нашата информация.  Не чухме обаче от парламентарната трибуна нито един депутат да постави въпрос, действие, или инициатива по темата. Не чухме и ръководството на МВР. Министър Демерджиев, който преди да стане министър коментираше предишни сигнали на БОЕЦ, сега мълчи упорито. Мълчат и политиците, които в национален ефир обсъждат всевъзможни  дребнотемия и се замерват с интриги и компромати, но никой не смее да спомене КопринковГейт и името на БОЕЦ.  За каква борба с корупцията говорим тогава?

През последните месеци Гешев и прокуратурата вече изпраха Радев по няколко сигнала на БОЕЦ.

Гешев подари на Радев прокурорски чадър за Коледа! (документи)

Това е проявление на сдружаването на Румен Радев с ГЕРБ и ДПС. Кремълската пета колона се обедини, за да си гарантира властта.  И сега Гешев ще си свърши работата, като покрие и смачка сигнала и преписката на МВР, което явно устройва всички. А БОЕЦ и гражданите отново останахме сами на фронта и битката срещу мафията и корупцията.

Гешев и Радев, които уж бяха противници се оказаха здраво свързани и взаимно защитаващи се! Радев е основният пазител на мафията днес, симбиозата му с ГЕРБ и ДПС е публична и демонстративна, БОЕЦ извеедохме, като своя най-важна битка заедно с отстраняването на Гешев, ГЕРБ И ДПС от властта и битката за импиймънт на Радев!

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA