БОЕЦ публикува въпросите си към Гешев и ВСС!

Днес БОЕЦ внесе официално въпросите си към Иван Гешев- единствен кандидат за поста главен прокурор, които да бъдат публикувани на сайта на ВСС и зададени при изслушването му пред членовете на Съвета. 

ДО : ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

   СТАНОВИЩЕ И ВЪПРОСИ

от  ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

Във връзка с текущия избор на нов главен прокурор и номинацията на Иван Стоименов Гешев за такъв, като юридическо лице, извършващо общественополезна дейност – правоносител по чл.173, ал.8 от ЗСВ, излагаме своето поредно становище, пряко касаещо номинираният и конкретни въпроси към него и членовете на ВСС. В своето изложение по-долу бихме желали да ви запознаем с един от случаите, по който Иван Гешев, като наблюдаващ прокурор по делото, придобило известност като „НЕДОСЕГАЕМИТЕ“, е сключил споразумение с членовете на ОПГ, като същевременно е прекратил производството в частта, пряко касаеща нанесените на бюджета вреди и така е станал причина те да не бъдат възстановени.

ФАКТОЛОГИЯ

През април 2010г. при съвместна операция между ДАНС, МВР и НАП и под прякото ръководство на Софийска градска прокуратура и следователи от Национална следствена служба е ударена мащабна група за ДДС измами, действала на територията на град София, Пазарджик и Враца, като обект на претърсване на изземване са общо 27 адреса – по-голямата част от тях счетоводни кантори. По думите на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов в ход е реализация по оперативно дело „НЕДОСЕГАЕМИТЕ“ – досъдебно производство №23СП/2009г. на Следствен отдел към СГП, пр.пр. 4-4142/2009 на Софийска градска прокуратура. Обект на реализацията са по думите му – „структури със стройна, йерархическа организация, които в продължение на години са практикували пране на пари и данъчни престъпления в мащабни размери„. Огромен шум, медийно отразяване и очаквания от страна на обществото. При реализацията са иззети чували с документи, счетоводни и търговски документи, компютърна конфигурация. Задържани са 11 души, обвиненията са за нанесени на бюджета щети в общ размер над ЕДИН МИЛИОН И ДВЕСТА ХИЛЯДИ ЛЕВА! за извършени престъпления –РЪКОВОДСТВО И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, ИЗВЪРШВАЩА В СТРАНАТА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОТ КОИТО Е ОЩЕТЕН БЮДЖЕТЪТ В ОСОБЕНО ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ – текстовете на чл.321, чл.253 и чл.255 от НК.  Наложени са запори за суми на стойност над 800 000лв. В ръководството на ОПГ са лицата Владко Димитров, Борислав Христов, Ивайло Йорданов, Ясен Савчовски и Желяз Иванов, спрямо които на 19.04.2010г. е потвърдена от съда поисканата от прокуратурата МНО „Задържане под стража“.

Още в началото на месец май 2010г. обвинените лица правят пълни самопризнания пред съдия за извършените от тях деяния.

Няколко месеца след реализацията, наблюдаващият делото прокурор до тогава бива заменен от командирования от СРП в СГП прокурор ИВАН СТОИМЕНОВ ГЕШЕВ. С встъпването на Иван Гешев по делото неговият ход придобива съвсем различна насока.

Макар, че са проведени многократно преди това разпити на споменатите по-горе обвиняеми лица – членове на ОПГ, прокурор Иван Гешев държи лично да разпита същите отново в своя кабинет. На тези непосредствени разпити се обсъжда между обвинител и подсъдими възможността за сключване на споразумения и параметрите по него. С някои от обвиняемите са проведени общо седем разпити, водени лично от Иван Гешев.

Поетапно на всички обвиняеми, освен на Владко Димитров, мерките за неотклонение са заменени с по-леки – парични гаранции.

По искане на обвиняемия Владко Димитров в съда също е внесено искане за замяна на МНО „Задържане под стража“ с по-лека ( СГП – НЧД 4068/2010г.) На проведеното на 17.09.2010г. открито съдебно заседание прокурор Иван Гешев лично моли съда да замени МНО „Задържане под стража“ в МНО „Домашен арест“ с мотива, че обвиняемият е оказал пълно съдействие на прокуратурата и си е признал изцяло за извършеното от него деяние.

Услужливостта на Гешев не спира до тук. С постановление от 02.12.2010г. прокурор Иван Гешев РАЗДЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВОТО без каквато и да е причина за това, като отделя материалите – една част делото продължава да се води по чл.253 от НК и чл.255 от НК – за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери (над 1 млн. и 200 хил. лева!!!!), а друга част от материалите продължават да се водят по чл.321 от НК – за ръководство и участие в ОПГ. Без аргументи, без доводи, с това си действие Иван Гешев парира всякаква възможност за възстановяване причинената на бюджета щета и осигурява бъдещото „успешно“ приключване на случая.

Благодарение на Иван Гешев встрани от обвинението за данъчни престъпления остава и Камелия Господинова – интимен партньор на обвиняемия Владко Димитров, първоначално също привлечена като участник в ОПГ, за която по делото има основателни съмнения да се твърди, че е собственик на огромна част от придобитото по престъпен начин имущество.  

Краят на сагата е предизвестен. 

Досъдебно производство №23СП/2009г. на СГП – за повдигнатото и поддържано обвинение за участие и ръководене на ОПГ, за което се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три до десет години, прокурор Иван Гешев склонява да сключи споразумение и пада под минимума на законовото наказание. В съда е внесено искане за одобряване на споразумение между обвинението и подсъдимите. С протоколно определение от 03.08.2011г. по НОХД С-573/2011, 21 състав на СГС е одобрено постигнатото между прокурор Иван Гешев и петимата подсъдими споразумение, по силата на което те се признават за виновни и получават наказания, както следва:

 • Владко Димитров – единствен получава наказание лишаване от съда, която ефективно да изтърпи – две години, от които се приспадат шест месеца, през които е бил задържан под стража и 11 месеца, в които е бил под домашен арест.
 • Желяз Иванов – осъден на лишаване от свобода за срок от две години, което наказание се отлага за срок от пет години
 • Борислав Христов – осъден на лишаване от свобода за срок от две години, което наказание се отлага за срок от пет години
 • Ивайло Йорданов – осъден на лишаване от свобода за срок от една година, което наказание се отлага за срок от три години
 • Ясен Савчовски – осъден на лишаване от свобода за срок от една година, което наказание се отлага за срок от три години

От друга страна, по отделените материали по досъдебно производство №12/2011г., пр.пр.69/2011г. по описа н СГП за извършените от лицата престъпления по чл.253 и чл.255 от НК делото забуксува и по него нищо не се прави. До момента, в който с постановление от 04.04.2013г. прокурорът Иван Гешев прекратява производството срещу групата за извършените от тях престъпления срещу данъчната и осигурителна система, от които произтичат щетите за бюджета. Мотивите на Гешев са, че

Организирана престъпна група има, но престъпленията, с които тя се е занимавала остават ненаказани! Щетите за бюджета остават невъзстановени!

Във връзка с гореописаното от БОЕЦ задаваме следните въпроси към лицето Иван Стоименов Гешев, в качеството му за заместник на главния прокурор и кандидат за главен прокурор, предложен незнайно от КОЙ:

ВЪПРОСИ

 1. Каква предикатна престъпна дейност е извършвала организираната престъпна група по случая „НЕДОСЕГАЕМИТЕ“ (досъдебно производство №23СП/2009г. на СГП, после част от материалите отделени от Гешев в досъдебно производство №12/2011г., пр.пр.69/2011г. по описа на СГП), след като по повдигнатите срещу лицата от групата обвинения за извършени престъпления по чл.253 и чл.255 от НК делото е прекратено?
 1. Извършеното безпринципно разделяне на материалите по чл.216 от НПК от Иван Гешев – само по негово усмотрение, без каквито и да е мотиви, не предпоставя ли възможността последният да решава еднолично въпросите, свързани с наказанието на обвиняемите/подсъдимите, да определя вида и размера на наказанията им, и не представлява ли това съществено разминаване от основните принципи българския наказателен процес ?
 2. Как се вмества подобно заобикаляне от страна на Иван Гешев на императива на чл.381, ал.3 от НПК – за възстановяване на нанесени имуществени вреди, като задължителна и неотменима предпоставка за сключване на споразумение, с интереса на ощетеното лице – държавата в лицето на Министерство на финансите?
 3. КОЙ и защо командирова Иван Гешев от СРП в СГП, включвайки го, като наблюдаващ прокурор по делото „НЕДОСЕГАЕМИТЕ”?
 4. КОЙ и защо има интерес това дело да приключи със споразумения, а не с ефективни присъди за обвиняемите, за които има категорични доказателства и самопризнания за извършените от тях престъпления против данъчната и осигурителна система, довели до щети за държавния бюджет в особено големи размери?
 5. ЧИИ интереси е защитавал прокурор Иван Гешев с направените от него срамни споразумения с лица и ОПГ, уличени в данъчни и финансови престъпления? Интересите на обществото и държавата или интересите на обвиняемите?
 6. От какво естество са мотивите на прокурор Иван Гешев да моли съда заедно с адвоката на обвиняемия да промени мярката му за неотклонение към по-лека?
 7. В какъв размер са щетите за държавата от действията на прокурор Иван Гешев по гореописаните дела довели до споразумения с обвиняемите и НЕВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на причинените на бюджета щети?

БОЕЦ задаваме и няколко въпроса на членовете на ВСС:

 1. Считате ли сключването на споразумения с подсъдими, за които има достатъчно доказателства и самопризнания за извършени престъпления за нормална, морална и правно оправдана практика от страна на прокурор Иван Гешев?
 2. Считате ли, че е нормално прокурор Гешев да моли съда ЗАЕДНО с адвоката на обвиняемия за облекчаване на мярката му за неотклонение и пускането му под домашен арест?
 3. Не се ли превръща прокурор Гешев от обвинител и защитник на обществения интерес във втори адвокат и защитник на обвиняемия? Това не е ли признак за тежка корупционна или друга зависимост?
 4. Какво наказание е наложено на прокурор Гешев за противопроцесуалното „разделяне” на производството по конкретното дело, довело до споразумения с подсъдимите и осуетяване на възможността да бъдат възстановени щетите за държавният бюджет?
 5. Иван Гешев прокурор ли е, или адвокат и защитник на мафията?
 6. Иван Гешев прокурор ли е или споразумител?
 7. Мафията източила 16 милиарда ДДС ли издигна кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор?
 8. Пеевски ли си избра Иван Гешев?
 9. ВСС главен прокурор ли избира или главен споразумител и защитник на мафията?

Настояваме настоящото становище и въпросите да бъдат публикувани на страницата на ВСС по реда на чл.173, ал.8 от ЗСВ, както и да получим отговори и въпросите да бъдат зададени на заседанието на ВСС, при изслушването на лицето Иван Стоименов Гешев, в качеството му на единствен кандидат за главен прокурор.

Дата: 01.10.2019г.                      Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

ДО ДНИ БОЕЦ ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА СПОРАЗУМЕНИЯТА НА ГЕШЕВ, С КОИТО РАЗПОЛАГАМЕ! Документи, доказващи неговата роля в схемите за прикриване и „чадъросване“ на ДДС-арската мафията източила милиарда от бюджета на България, от всички нас. 

БОЕЦ продължаваме с ежедневните ни акции и действия срещу управляващата ни мафия и нейният опит да си осигури още седем години безнаказаност и грабеж чрез назначението на Иван Гешев за главен прокурор. На  19.09 бе делото на БОЕЦ срещу НАП за имената на фирмите източили 16 МИЛИАРДА ДДС, като главна действаща фигура в схемите за този колосален грабеж е именно Гешев, който става известен със сключените срамни и криминални споразумения с ОПГ-та за данъчни престъпления и източване на ДДС. Ще информираме обществото за хода и резултата от делото, както и за всички следващи действия на БОЕЦ.

И ОЩЕ НЕЩО ВАЖНО  – ИМАМЕ НУЖДА, ОЦЕНЯВАМЕ Я И БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА НА ВСИЧКИ НЕПРИМИРИМИ ГРАЖДАНИ! ВСЕКИ ЛЕВ ДАРЕН ЗА КАУЗАТА Е ЦЕНЕН! БОЕЦ ВОДИМ СВОИТЕ БИТКИ СРЕЩУ МАФИЯТА И СЕ ФИНАСИРАМЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ И ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ. ТОВА НИ ДАВА ЦЯЛАТА СВОБОДА ДА СЕ ИЗПРАВИМ ОТКРИТО СРЕЩУ ДЕБЕЛИТЕ И ДА НЕ ПРАВИМ КОМПРОМИСИ СЪС СВОИТЕ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА