Лично Борисов и Горанов са пазили Черепа и бизнеса му! (документи)

Подкрепете  БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Борисов, Владислав Горанов и НАП са знаели за далаверите в хазарта и са разтваряли чадър над тях и бизнеса на  Черепа в продължение на години!

Бойко Борисов – Буда и Вассил Божков – Черепа в приятелска прегръдка.

На 26.03.2018г. БОЕЦ внесохме Заявление по ЗДОИ с вх. № .№63-00-8/26.03.2019г до шефката на НАП, Галя Димитрова, с което изисквахме информация касаеща ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС и несъбраният корпоративен данък!

Публикуваме зададените въпроси:

Първо:  Какъв е размера на отписаните вземания на НАП поради изтекла давност по години за периода 2009г.включително – 2017г.включително.

Второ: Какъв е общият размер на отписаните вземания на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Трето: Какъв е размера на несъбраният корпоративен данък по ревизионни актове на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Четвърто: Какъв е общият размер на оборота по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри и необлагаеми с ДДС за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Пето: Какъв е общият размер на декларираната печалба по години от фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г. включително – 2017г включително.

Шесто: Какъв е общият оборот на годишна база  по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г.включително – 2017г. включително. 

Седмо: Пълен списък на фирмите занимаващи се хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри за периода 2009г. – 2017г.

     Считаме, че поради високият и надделяващ интерес към исканата от БОЕЦ информация, както и поради нашето законно право да си съставим  собствено мнение за дейността на НАП като задължено лице, исканата от нас информация ще ни бъде предоставена в законно установеният срок на посоченият от БОЕЦ носител и адрес в изпълнение на ЗДОИ.

 Дата 26.03.2018г.          Г.Георгиев     /председател ГД „БОЕЦ”/

Резултат с изображение за „ГАЛЯ ДИМИТРОВА И ГОРАНОВ“"

Галя Димитрова – шеф на НАП, пазител на омертата на мафията за милиардите източени от хазартният бизнес.

Хазартния бизнес в България се разраства изключително агресивно. През последните десетилетия хазарта се оказа изключително обгрижван от управляващите. Това е бизнес, който се ползва с грижата и закрилата на нашите политици и управници. Той е по важен за управляващите от здравеопазването, лекарствата, хляба, образованието, социалните грижи и хранителният бранш.  С оборот за над 3 милиарда на година, хазарта внася нелогично и необяснимо (или обяснимо)  малко данъци в държавната хазна и за него се полагат специални грижи, административни отстъпки и данъчни облекчения. Търкането на билетчета се превърна в национален спорт, а националните телевизии, в деннонощни игрални зали! Корпулентен бизнес за корпулентни бизнесмени!  Всички сме чували  митове и легенди за печалбите в бранша, както и за зависимостите, обвързаностите и корупционните схеми, в които са вплетени босовете на управляващата ни мафия за да разтварят институционален и данъчен чадър и осигуряват спокойствие на хазарта и участниците в този бизнес.

Случващото се днес с „изненадващата“ офанзива срещу Васил Божков е театър имащ за цел да внуши на обществото, че държавата и нейните институции не са знаели нищо за този грабеж в продължение на години и изведнъж са прогледнали! 

Кристално ясно е, че още преди две години БОЕЦ изисквахме от НАП информация за дейността на всички фирми занимаващи се с хазарт и лотарийни игри и то за периода от 2009г.! Алармирахме по този начин институциите и обръщаме вниманието им към този сектор на бизнеса, който е от най-обгрижваните от управляващата ни мафия за последните десетилетия без значение кой клан на мафията управлява! 

КАКВО СЕ СЛУЧИ?

НАП вместо да изпълни Закона и да предостави на БОЕЦ исканата информация, като още тогава би станало ясно, че стотици милиони се крадат от българите и държавата всяка година, Галя Димитрова, шефката на НАП потъпква брутално закона и ОТКАЗА мълчаливо достъп на БОЕЦ! Закона за достъп до обществена информация е категоричен, че задълженият орган, в случая НАП е длъжен да отговори! БОЕЦ продължихме битката и заведохме дело в Административен съд София-град!

С решение 5035, Административен съд- София град, съдия Красимира Милачкова, отменя отказа и ОСЪЖДА  НАП по Заявлението на БОЕЦ по ЗДОИ, касаещо информация за хазартният бизнес!

Вместо обаче да изпълни съдебното решение, НАП обжалва пред ВАС! Упорито пазят омератата за печалбите и платени данъци от хазартните босове! НАП не отрича, че има тази инфорамция, но отказва да я предостави!

СПЕЧЕЛИХМЕ И ТАЗИ БИТКА ПРЕД ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД!

С решение 6045 от 22.4.2019г. Върховният административен съд отхвърли жалбата на НАП срещу решението на АССГ , с което ги задължават да отговорят на БОЕЦ по ЗДОИ на зададени от нас седем въпроса!

РЕШЕНИЕ

№ 6045
София, 22.04.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделениев съдебно заседаниена седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
АННА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното
от съдията АННА ДИМИТРОВА
по адм. дело № 12148/2018Document Link Icon

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), срещу решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град, с което е отменен негов мълчалив отказ по заявление вх. № 63 – 00 -8/26.03.2018 г. на НАП и му е изпратена преписката за произнасяне в 14 дневен срок със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

И ОТНОВО ВМЕСТО ДА ИЗПЪЛНИ РЕШЕНИЕТО НА СЪДА, ГАЛЯ ДИМИТРОВА И НАП ОТКАЗВАТ ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА БОЕЦ ИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ КОЯТО РАЗКРИВАМЕ ЦЯЛАТА ОГРОМНА СХЕМА ЗА КРАЖБА НА МИЛИАРДИ В ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС! Аргумнетите на НАП за незаконосъобразният им отказ са, че предоставянето на тази информация би изисквало от тях известни усилия!

Този цинизъм не е случаем, НАП демонстрират нагло потъпкване на закона и правото на гражданите да получат законно полагащата им се информация! Пазят омертата за хазарта, пазят бизнеса на Черепа на всяка цена, дори с цената на противозаконни действия!

ПРИПОМНЯМЕ, ЧЕ ВСИЧКО ТОВА НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ БЕЗ ПРЯКОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, КОЙТО ОСВЕН ФИНАНСОВ МИНИСТЪР Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАП! А НАД ГОРАНОВ СТОИ БОРИСОВ!

Резултат с изображение за „владислав горанов и борисов“"

БОЕЦ заведохме ново дело, ТРЕТО ДЕЛО, този път в Административен съд Видин! Оспорихме поредният отказ на НАП, като незаконосъобразен и необоснован! 

 С Решение №108 от 11.10.2019г. АС – Видин ОТМЕНЯ отказа на НАП по всички точки и ОСЪЖДА отново  Агенцията да заплати разноските по делото. РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ! 

ТРЕТИ ПЪТ  БОЕЦ ОСЪЖДАМЕ НАП ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТИТЕ И ПЕЧАЛБИТЕ НА ЧЕРЕПА И ОСТАНАЛИТЕ ИГРАЧИ В ХАЗАРТНИЯТ БИЗНЕС! 

И отново НАП отказва да изпълни съдебното решение!

НАП, РЪКОВОДСТВОТО НА НАП В ЛИЦЕТО НА ГАЛЯ ДИМИТРОВА И ВЛАДИСЛВ ГОРАНОВ, МИНИСТЪР В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ КРИЯТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА  ГОДИНИ ПЕЧАЛБИТЕ И ПЛАТЕНИТЕ ДАНЪЦИ НА ВАСИЛ БОЖКОВ И ОБСЛУЖВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ХАЗАТНИТЕ БОСОВЕ! БОЕЦ доказваме това с факти и документи от продължилата две години съдебна битка с институциите да разкрием колосалните данъчни измами и грабеж нанасящ щети за стотици милиони на година на държавата! И точно институциите и хората, които трябва да се борят с тези измами крият и пазят измамниците. Същите институции сега се правят на изненадани, а Борисов, Горанов и Димитрова играят ролите на нищо не знаещи и на борци срещу хазартните измами.

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НАП НЕ ОТРИЧАТ, ЧЕ РАЗПОЛАГАТ С ИСКАНАТА ОТ НАС ИНФОРМАЦИЯ, НО ОТКАЗВАТ ДА Я ПРЕДОСТАВЯТ! 

БОЕЦ заведохме ЧЕТВЪРТО ДЕЛО в Административен съд срещу НАП и вчера, 03.02.2020г.  АС Видин се произнесе обявявайки отказа на НАП за НИЩОЖЕН!

 БОРИСОВ, ГОРАНОВ, ДИМИТРОВА -ТЕ са хората, които разтваряха чадър над тези схеми в продължение на десет  години! По същият начин Борисов и министрите му се правеха, че не знаят нищо и за източването на язовир „Студена“, за некачественият ремонт на пътя край Своге, станал причина за смъртта на  20 души и за всичко други скандали и гейтове, които тресат държавата ни ежедневно! Както и в тези случаи, така и сега БОЕЦ доказваме с документи и факти, че всичко в държавата на мафията се случва и контролира лично на най-високо ниво! ВСИЧКО СА ЗНАЕЛИ И ВСИЧКИ СА ЗАЕДНО В СХЕМИТЕ! 

Не е тайна, че Горанов е от „квотата“ на Пеевски в министерски съвет. Логиката предполага, че удара срещу Божков е част от тотално преразпределение на територии, бизнес, пари и власт, продиктувано от ограниченият ресур, който принуждава мафията да влезе в режим на самоизяждане, за да оцелеят „най-дебелите“. Борисов отдавна се е превърнал в марионетка на Пеевски и както с избора на Гешев за главен прокурор, така и със всички свои действия доказва, че именно Пеевски и ДПС ръководят вече държавата. Борисов е готов и способен да предаде и продаде всеки и всичко, за да запази своята власт. До кога обаче ще издържат неговите калинки, министри, кметове и чиновници превърнати в бушони, изтривалки  и гръмоотводи за предпазване и оцеляване на Господаря? До кога ще издържат и всички, които са крали заедно с Борисов и са му се отчитали години наред, а сега изведнъж той се обръща срещу тях? И най-важният въпрос –

ДО КОГА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ ТЪРПЯТ ДА БЪДАТ МАЧКАНИ, ЛЪГАНИ И ОГРАБВАНИ ОТ ШЕПА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ МУТРИ, ЧЕНГЕТА И ПРЕСТЪПНИЦИ?

БОЕЦ ви описахме една двугодишна сага, минала през 4 съдебни дела спечелени от нас на всички инстанции срещу НАП и държавата на мафията! Тази сага показва упоритият стремеж и огромните усилия положени от институциите, лично от Галя Димитров и Владислав Горанов, под прякото ръководство и контрол на Пеевски и Борисов да пазят и крият информацията за платените данъчци и милиардните печалби на Божков и останалите хазартни босове! Те са съучастници в този грабеж продължил десетилетия! Само пореден пример за мафиотската и престъпна същност на това управление! Сега процеса на самоизяждане на амфията е в ход, като Борисов и Пеевски с помоща на Гешев и НАП се опитвах да изядат Божков, за да нахранят глутницата!

БОЕЦ доказваме по неоспорим начин, че Борисов, Горанов, и Галя Димитрова са знаели за далаверите в хазарта. Да не забравяме, че на върха на тази група стои Пеевски! Не само за бизнеса на Божков, но и за всички останали. Спокойно можем да кажем, че този бизнес е бил под техен личен контрол, както и милиардите минаващи през него. Част от тези милиарди се връщат и „джиросват“ на властимашите, като гаранция, че далаверите ще продължат. Така се смазва машината и се  купуват къщи в Барселона, апартаменти с асансьори в хола и тн. Така се пълнят офшорни сметки и се живее охолно в Дубай с години. Така след това се правят и дарения, с източените и одрани от нашият гръб пари!
Публикуваме документи от една двугодишна сага, която дава допълнителна светлина за усилията на мафията да укрие тази информация!

Битката продължава! И след тези избори вероятно ще трябва да сваляме и следващите. Гответе се за серия от избори, докато изринем кочината и си подредим държавата.  И не се лъжете, нито БСП, нито ДПС, ОП или което и да е ченгфеджийско образувание е латернатива, те са си едно! Алтернативата ще се роди в битката!
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА