БОЕЦ внася сигнал срещу Пламен Георгиев за отстраняването му от длъжност!

Утре, 28.09.2018г. БОЕЦ внясаме сигнал до Народното събрание, КПКОНПИ и Президената срещу Пламен Георгиев, шеф на антикорупционната комисия с искане за неговото отстраняване от длъжност. Причината е, направеното от него признание, че проверката срещу Пеевски по сигнала на БОЕЦ до КПКОНПИ от 23.01.2018г.  не е извършена по същество, не са проверявани банкови сметки, имущество и активи, а само документи представени от прокуратурата, която е подчинена изцяло на Пеевски. Считаме, че Пламен Георгиев е злоупотребил със служебното си положение, като е осуетил проверка по същество и е осигурил чадър над депутата Пеевски.


Още при подаването на сигнала ни в началото на годината БОЕЦ предвидихме такова развитие и заявихме, че целта ни е по този начин да разобличим създаването на КПНОНПИ, като поредната имитация на действия и борба с корупцията, а реално това е поредната стрктура, която управляващата ни мафия създава за прикриване на своите престъпления и репресии срещу неудобните и неприемащите нейната престъпна власт! И успяхме.
БОЕЦ изискваме и образуване на проверка на действията на Пламен Георгиев и извършване на цялостна и задълбочена проверка по същество на произхода на средставата на Пеевски, за каквато сезирахме КПКОНПИ още през януари.

Има една малка, но съществена подробност, до коя „независима“ институция да изпратим сигнала си? Продължаваме тази битка без очакване за справедливост, а с намерението да продължим да разобличаваме тоталната зависимост и неспособност на институциите да работят в интерес на обществото. Защото мафията може да работи само във свой интерес. Истината е забранена, а корупцията е всесилна.
Клатим кочината на дебелите, всички тези документи и сигнали скоро ще бъдат доказателства в съда и слугите на мафията ще плащат солидарно с господарите си за извършените от тях престъпления и за това, че са ги прикривали!

Прилагаме пълен текст на сигнала:

ДО : Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

ДО: ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО: НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С И Г Н А Л

ОТ

ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399

 

ОТНОСНО: Съмнения за извършени престъпления от Пламен Георгиев – председател на КПКОНПИ, а именно – злоупотреба със служебно положение за осуетяване на реална проверка по сигнал на БОЕЦ, неизпълнение на служебни задължения, прикриване на извършени престъпления, участие в организирана престъпна група заедно с прокурор Б. Бецова от СГП и зам. апелативен прокурор И. Стоев за осигуряване на чадър и прикриване на евентуални действия за незаконно забогатяване и  незаконно придобиване на имущество от депутата Делян Славчев Пеевски.

            На 23.01.2018г. БОЕЦ внесохме първият сигнал в пъвият работен ден на новата КПКОНПИ! Сигнала ни бе срещу депутата Делян Пеевски. Сезирахме новосъздадената Комисия за неясният призход на средствата, с които депутата Пеевски за една година от собственик на стар Опел стана официално мултимилионер с активи за почти 80 милиона лева. В сигнала си сезираме КПКОНПИ и за  действия на магистрати – Прокурор Б. Бецова и зам. апелативен прокурор И. Стоев, за които изразяваме съмненията си, че са използвали служебното си положение, за да прикрият незаконни действия на г-н Пеевски и да осуетят проверка срещу него по наш сигнал.

       Прилагаме текст на сигнала:

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,
ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399
На основание : ЗАКОН
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

относно
съмнения за извършени престъпления – незаконно придобито имущество и активи, неизпълнение на служебни задължения, корупция и зависимост от :
Народен представител 44 НС – Делян Славчев Пеевски
Прокурор Б.Бецова – СГП
Зам.апелативен прокурор И.Стоев

Със свой сигнал с изх.N:008/11.01.2016 г. , ГД ”БОЕЦ” сезирахме ВКП за съмнения относно неясният и необясним произход на средствата, с които депутатът от ДПС Делян Славчев Пеевски извършва придобиването на редица активи, части от предприятия, фирми и търговски дружества в края на 2015 и началото на 2016 година, а именно закупуването „Телеграф”, „Монитор”, „Политика”,”Меридиан мач” и др. Заедно с това той официализира и собствеността си в „Булгартабак”, както и в „Техномаркет”. Информацията за тези сделки и придобивания бе огласена от редица медии и държавни институции. От декларациите на г-н Пеевски пред сметната палата като депутат към януари 2016 г., не става ясно от къде са средствата за придобиване на тези активи. Това предизвиква в нас съмнения за незаконен произход на средствата, водещ до незаконно придобиване на имущество и активи.
С писмо от 28.01.2016 г. в отговор на нашият сигнал вх.N:2517/1401 по описа на СГП, Прокурор Б.Бецова от СГП постановява отказ от образуване на наказателно производство по образуваната стара преписка N:10203/14. (към която необяснимо защо е присъединен нашият сигнал), без да е извършена проверка, с мотива, че изнесените от нас факти и обстоятелства са проверени през 2014 г., и нова проверка не е необходима.
„БОЕЦ” считаме, че при извършената през 2014 г. проверка, и направените в хода и ревизии на имуществото на г- Д.Пеевски и майка му И.Кръстева, е обективно невъзможно да бъдат проверени факти, обстоятелства, сделки, придобивания , извършени в бъдеще време, а именно в края на 2015 и 2016 г. С този мотив обжалвахме пред Апелативна прокуратура фактическият отказ на Прокурор Б.Бецова, да извърши дори предварителна проверка и възложи необходимите следствени и ревизионни действия по нашия сигнал.
Със свой отговор от 24.03.2016 г. по преписка вх.N:291/2015 г., Зам.апелативен Прокурор Й.Стоев потвърждава отказа на Прокурор Б.Бецова, да се образува проверка по изразените от нас съмнения, факти и обстоятелства, със същите мотиви – в миналото (2014/2015) са били проверени бъдещите обстоятелства за които ги сезираме в нашия сигнал от 2016 г.
Липсата на логика в действията на прокуратурата и отказа им да образуват дори предварителна проверка по сигнала ни, пораждат у нас обосновани съмнения за неизпълнение на служебните задължения от страна на прокурорите Бецова и Стоев, за евентуални корупционни практики, злоупотреба с власт, зависимости и натиск от страна на депутата Делян Пеевски върху прокуратурата с цел прикриване на евентуални извършени от него престъпления и придобиване на незаконно имущество чрез средства с неясен произход. С действието и бездействието си прокуратурата дефакто издава Индулгенция на г-н Пеевски и майка му (която не сме визирали, но те я допълват) и налага тезата – „Веднъж проверен – завинаги чист и недосегаем”. Това на практика доведе до осветляване на необяснимото и рязко забогатяване , в размер на десетки милиони, обявени публично от г-н Пеевски. Остава неизвестен начина и произхода на всички тези средства и активи, тъй като нито една институция в държавата не желае да извърши необходимата проверка и изчисти или потвърди изразените от нас съмнения.
Поради високият обществен интерес, ГД”БОЕЦ” изпратихме същият сигнал и до КОНПИ с вх. N: ЦУ 01/1272 от 20.04.2016г. В свой отговор Комисията ни уведоми, че може да започне проверка само в случай, че бъде сезирана от компетентните за това органи, като няма предвиден ред за започване на проверка по сигнал подаден от неправителствена организация, в случая от „БОЕЦ”. КОНПИ изреждат възможностите за сезиране, като сред тях е Министерството на правосъдието.
БОЕЦ изпратихме същият сигнал и до Министерството на правосъдието с рег. Номер 94-0098/27.05.2016г. От полученият от Министерството на правосъдието отговор става ясно, че сигнала ни е препратен до КОНПИ.
С писмо от 01.09.2016г. КОНПИ ни уведомяват, че в деловодството им е постъпило писмо от Министерството на правосъдието, с вх. Номер ЦУ 01/2488 от 16.08.2016г. но сигнала на „БОЕЦ” с рег. Номер 94-00-98 от 27.05.2016г. , че срещу Делян Пеевски няма образувани наказателни производства в други държави и фактически Комисията отказва да образува проверка срещу Пеевски във връзка с нашият сигнал.

От цялата представена кореспонденция с различните органи и власти става ясно, че лицето Делян Славчев Пеевски е недосегаемо за българските институции и срещу него не може да бъде образувана проверка, въпреки новоизнесени и нововъзникнали факти и обстоятелства, будещи основателни съмнения за извършени престъпления и придобиване на активи и имущество чрез неясни и евентуално незаконни средства.
Предоставяме цялата тази информация на вниманието на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество , сезирайки я за изложените в сигнала ни съмнения за извършени престъпления от Делян Пеевски и прокуратурата.

Приложено ви изпращаме :
1.Сигнал на ГД БОЕЦ до Главна прокуратура срещу Делян Славчев Пеевски 
2.Отказ на прокурор Бецова от СГП да образува проверка
3.Жалба до АП срещу отказа на прокурор Бецова и СГП да образува проверка
4. Отказ на зам. апелативният прокурор Й. Стоев да образува проверка 
5. Писмо от КОНПИ, в отговор на сигнала ни, с което ни уведомяват, че не могат да бъдат сезирани от неправителствени организации, в случая от БОЕЦ
6. Писмо от Министерството на правосъдието, в отговор на сигнала ни, с което ни уведояват, че сигнала ни е препратен до КОНПИ
7. Писмо от КОНПИ, ча са получили писмото от МП, което не е основание да започнат проверка по сигнала ни срещу Пеевски.

Дата: 23.01.2018г.                Видин Г.Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ

           На 13.06.2018г. г-н Пламен Георгиев, а качеството си на председател на КПКОНПИ, обяви публично, че проверката по сигнала на БОЕЦ срещу Пеевски и двамата магистрати е приключила и не е установила нередности. Георгиев заяви: „Делян Пеевски е или най-проверяваният и най-чистият човек в държавата, или има много добри адвокати и счетоводители“. От дадените обяснения не стана ясно, кое от двете е истина – Пеевски „чист” ли е, или има добри адвокати и счетоводители? Не стана ясно и какъв е произхода на средствата на Пеевски, а това бе в основата на подаденият от БОЕЦ сигнал. Не стана ясно и какво е установила Комисията и какви действия е предприела относно частта от сигнала, която касае изразените от нас съмнения за извършени престъпления от прокурор Бецова и зам. главният прокурор Стоев. 

        На 26.09.2018г. в свое участие в сутрешният блок на NOVA телевизия, Пламен Георгиев заяви, че проверката срещу Пеевски не е „извършена по същество”, а само по документи представени от прокуратурата и НАП. Не са проверявани банкови сметки, собственост върху имоти, активи, акции и тн. В своят Сигнал до КПКОНПИ , БОЕЦ ги информираме за съмненията си, че именно прокуратурата, чрез прокурор Бецова и зам. апелативен прокурор Стоев са прикрили незаконни действия на Пеевски за придобиване на имущество, както и са осуетили проверките срещу него за произхода на неговите средства, упражнявайки институционален чадър. Приложили сме и документи в подкрепа на изразените от нас съмнения. И въпреки това, г-н Пламен Георгиев и ръководената от него КПКОНПИ извършват проверката си именно по документи предоставени им от прокуратурата, която прикрива Пеевски, без да извърши проверка по същество, формално оправдавайки се с липсата на повдигнати обвинения. От друга страна в подаденият от БОЕЦ сигнал се съдържат достатъчно данни за да бъде сезирана прокуратурата от КПКОНПИ срещу Пеески, да му бъдат повдигнати обвинения и да бъде извършена проверка по същество, за каквато БОЕЦ настояваме в нашият сигнал.

      От 23.01.2018г. до днес – 28.09.2018г. в БОЕЦ не е постъпил никакъв официален отговор от КПКОНПИ на подаденият от нас сигнал и никой не ни е потърсил за сведения и допълнителна информация.

       По повод тези действия и изказвания на Пламен Георгиев – председател на КПКОНПИ, БОЕЦ изразяваме своите обосновани съмнения, че той не е изпълнил своите служебни задължения относно извършване на цялостна и задълбочена проверка по същество на произхода на средствата на депутата Делян Славчев Пеевски, не е извършил проверка и не е сезирал компетентните органи за действията на визираните от нас служители на прокуратурата, осигурили чадър над Пеевски. Вместо това, Пламен Георгиев извършва проверка по документи подадени именно от прокуратурата. Това поражда съмнения, че Пламен Георгиев, заедно със служители на прокуратурата са организирали престъпна група за прикриване на евентуални престъпления и действия за незаконно забогатяване, данъчни измами и финансови престъпления извършени от депутата Пеевски и осуетяване на реални проверки на неговото имущество и размера и произхода на неговите средства.

Като неправителствена организация с дейност в обществена полза и представители на гражданското общество, БОЕЦ изискваме незабавно отстраняване на Пламен Георгиев, като председател на КПКОНПИ, образуване на пълна и задълбочена проверка на неговите действия, като председател на Комисията във връзка с извършената проверка по сигнала на БОЕЦ. Както и извършване на реална проверка по същество по сигнала на БОЕЦ срещу депутата Пеевски за съмнителният произход на неговите средства и придобито имущество.

Считаме за недопустимо и в разрез със закона и морала начело на институция, в чиито правомощия и задължения е борбата с корупцията, да стои лице, за което има съмнения, че е замесено в незаконни действия, или е осуетило извършване на проверка по същество, злоупотребявайки със служебното си положение.

27.09.2018г.                      Председател ГД „БОЕЦ” – Георги Георгиев

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА