Успяхме! След разобличаването следва отстраняване!

На 23.01.2017г. БОЕЦ внесохме първият сигнал в пъвият работен ден на новата КПКОНПИ! Сигнала ни бе срещу депутата Делян Пеевски и сезирахме новосъздадената Комисия за неясният призход на средствата, с които Пеевски за една година от собственик на стар Опел стана официално мултимилионер с активи за над 80 милиона лева.

БОЕЦ с първи сигнал срещу Пеевски в КПКОНПИ!

Прилагаме текста на сигнала: 

ДО :
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,
ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399
На основание : ЗАКОН
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

относно
съмнения за извършени престъпления – незаконно придобито имущество и активи, неизпълнение на служебни задължения, корупция и зависимост от :
Народен представител 44 НС – Делян Славчев Пеевски
Прокурор Б.Бецова – СГП
Зам.апелативен прокурор И.Стоев

Със свой сигнал с изх.N:008/11.01.2016 г. , ГД ”БОЕЦ” сезирахме ВКП за съмнения относно неясният и необясним произход на средствата, с които депутатът от ДПС Делян Славчев Пеевски извършва придобиването на редица активи, части от предприятия, фирми и търговски дружества в края на 2015 и началото на 2016 година, а именно закупуването „Телеграф”, „Монитор”, „Политика”,”Меридиан мач” и др. Заедно с това той официализира и собствеността си в „Булгартабак”, както и в „Техномаркет”. Информацията за тези сделки и придобивания бе огласена от редица медии и държавни институции. От декларациите на г-н Пеевски пред сметната палата като депутат към януари 2016 г., не става ясно от къде са средствата за придобиване на тези активи. Това предизвиква в нас съмнения за незаконен произход на средствата, водещ до незаконно придобиване на имущество и активи.
С писмо от 28.01.2016 г. в отговор на нашият сигнал вх.N:2517/1401 по описа на СГП, Прокурор Б.Бецова от СГП постановява отказ от образуване на наказателно производство по образуваната стара преписка N:10203/14. (към която необяснимо защо е присъединен нашият сигнал), без да е извършена проверка, с мотива, че изнесените от нас факти и обстоятелства са проверени през 2014 г., и нова проверка не е необходима.
„БОЕЦ” считаме, че при извършената през 2014 г. проверка, и направените в хода и ревизии на имуществото на г- Д.Пеевски и майка му И.Кръстева, е обективно невъзможно да бъдат проверени факти, обстоятелства, сделки, придобивания , извършени в бъдеще време, а именно в края на 2015 и 2016 г. С този мотив обжалвахме пред Апелативна прокуратура фактическият отказ на Прокурор Б.Бецова, да извърши дори предварителна проверка и възложи необходимите следствени и ревизионни действия по нашия сигнал.
Със свой отговор от 24.03.2016 г. по преписка вх.N:291/2015 г., Зам.апелативен Прокурор Й.Стоев потвърждава отказа на Прокурор Б.Бецова, да се образува проверка по изразените от нас съмнения, факти и обстоятелства, със същите мотиви – в миналото (2014/2015) са били проверени бъдещите обстоятелства за които ги сезираме в нашия сигнал от 2016 г.
Липсата на логика в действията на прокуратурата и отказа им да образуват дори предварителна проверка по сигнала ни, пораждат у нас обосновани съмнения за неизпълнение на служебните задължения от страна на прокурорите Бецова и Стоев, за евентуални корупционни практики, злоупотреба с власт, зависимости и натиск от страна на депутата Делян Пеевски върху прокуратурата с цел прикриване на евентуални извършени от него престъпления и придобиване на незаконно имущество чрез средства с неясен произход. С действието и бездействието си прокуратурата дефакто издава Индулгенция на г-н Пеевски и майка му (която не сме визирали, но те я допълват) и налага тезата – „Веднъж проверен – завинаги чист и недосегаем”. Това на практика доведе до осветляване на необяснимото и рязко забогатяване , в размер на десетки милиони, обявени публично от г-н Пеевски. Остава неизвестен начина и произхода на всички тези средства и активи, тъй като нито една институция в държавата не желае да извърши необходимата проверка и изчисти или потвърди изразените от нас съмнения.
Поради високият обществен интерес, ГД”БОЕЦ” изпратихме същият сигнал и до КОНПИ с вх. N: ЦУ 01/1272 от 20.04.2016г. В свой отговор Комисията ни уведоми, че може да започне проверка само в случай, че бъде сезирана от компетентните за това органи, като няма предвиден ред за започване на проверка по сигнал подаден от неправителствена организация, в случая от „БОЕЦ”. КОНПИ изреждат възможностите за сезиране, като сред тях е Министерството на правосъдието.
БОЕЦ изпратихме същият сигнал и до Министерството на правосъдието с рег. Номер 94-0098/27.05.2016г. От полученият от Министерството на правосъдието отговор става ясно, че сигнала ни е препратен до КОНПИ.
С писмо от 01.09.2016г. КОНПИ ни уведомяват, че в деловодството им е постъпило писмо от Министерството на правосъдието, с вх. Номер ЦУ 01/2488 от 16.08.2016г. но сигнала на „БОЕЦ” с рег. Номер 94-00-98 от 27.05.2016г. , че срещу Делян Пеевски няма образувани наказателни производства в други държави и фактически Комисията отказва да образува проверка срещу Пеевски във връзка с нашият сигнал.

От цялата представена кореспонденция с различните органи и власти става ясно, че лицето Делян Славчев Пеевски е недосегаемо за българските институции и срещу него не може да бъде образувана проверка, въпреки новоизнесени и нововъзникнали факти и обстоятелства, будещи основателни съмнения за извършени престъпления и придобиване на активи и имущество чрез неясни и евентуално незаконни средства.
Предоставяме цялата тази информация на вниманието на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество , сезирайки я за изложените в сигнала ни съмнения за извършени престъпления от Делян Пеевски и прокуратурата.

Приложено ви изпращаме :
1.Сигнал на ГД БОЕЦ до Главна прокуратура срещу Делян Славчев Пеевски 
2.Отказ на прокурор Бецова от СГП да образува проверка
3.Жалба до АП срещу отказа на прокурор Бецова и СГП да образува проверка
4. Отказ на зам. апелативният прокурор Й. Стоев да образува проверка 
5. Писмо от КОНПИ, в отговор на сигнала ни, с което ни уведомяват, че не могат да бъдат сезирани от неправителствени организации, в случая от БОЕЦ
6. Писмо от Министерството на правосъдието, в отговор на сигнала ни, с което ни уведояват, че сигнала ни е препратен до КОНПИ
7. Писмо от КОНПИ, ча са получили писмото от МП, което не е основание да започнат проверка по сигнала ни срещу Пеевски.

Дата: 23.01.2018г. подпис: / ……………………… /
Видин Г.Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ

Няколко месеца по късно на Конференция посветена на борбата с корупцията, след натиск от БОЕЦ, шефа на КПКОНПИ бе принуден да признае, че проверката по нашият сигнал е завършила и обяви, че Пеевски е „най-чистият в държавата“!

НАП и КПКОНПИ изпраха Пеевски! „НАП“ ЕООД пере най-добре!

Още през януари, след подаването на сигнала, БОЕЦ обявихме, че целта е да разобличим новият „антикорупционен орган“, като поредната структура, която мафията създава, за да обслужва интересите си и да я изпозлва, като бухалка срещу непримиримите! Поредната имитация на действия и поредната мутренска бригада за изпълнение на мокри поръчки и прикриване на престъпленията на дебелите.

И успяхме!

До днес въпреки изявлението на Пламен Герогиев, че проверката на Пеевски по сигнала на БОЕЦ е завършила и той е „най-чистият в държавата“, не сме получили официален отговор и резултати от проверката. Тази сутрин шефа на КПКОНПИ обяви в национален ефир, че проверка по същество не е имало, а тя е извършена само по документи. Не са проверени биснеса, банковите сметки, компаниите, собствеността и източниците на доходи и средства на Пеевски, а само документите предоставени от прокуратурата. Същата прокуратура, която ДВА ПЪТИ отаказа да образува проверки срещу Пеевски по сигнали на БОЕЦ за незаконно придобито имущество и корупция. Същата прокуратура, която е собственост на Пеевски. Същата прокуратура, чиито ръководител – Сотир Цацаров е на пряко подчинение на Пеевски.

БОЕЦ успяхме, разобличихме слугите на мафията и не само казваме, а и доказахме многократно чрез действията си през всичките тези години по категоричен начин три неща:

Първо – Всички институции са на пряко подчинение на мафията. Пеевски и Борисов контролират парламент, парвителство, съдебна система,  прокуратура, ДАНС, КПКОНПИ, МВР, НАП. Контролират институциите, за да си осигуряват достът до обществените ресурси, да ги източват, да заличават следите си и да си осигуряват чадър и безнаказаност за извършените престъпления.

Второ – всеки опит за някакви реформи и борба с мафията и корупция е обречен, докато начело на държавата са Борисов и Пеевски, а Цацаров, Гешев, Цветанов, Владислав Горанов, Галя Димитрова, Пламен Георгиев, Младен Маринов, Ивайло Спиридонов и останалите мафиотски слуги защитават интересите на мафията и мачкат всеки неприемащ и противопоставящ се на нейната престъпна власт.

Трето – гражданското общество е единствената сила, която може да се противопостави на мафията превзела държавата ни и първата и най-важна битка е да отстраним мафията от властта! После следва всичко останало. Тази битка ще се води на площадите и не се лъжете! Нито БСП, нито ДПС, нито ОП, или която и да партия на статуквото е решение. Те са си едно.

След разобличаването следва отстраняването. А след това възмездието – съд, затвор и конфискация на незаконно придобитото имущество. Битката ще се води на площадите, но войната ще спечелим в съдебните зали. Отстраняване на мафията и отпушване на съдебната система. БОЕЦ знаем какво точно искаме и как да го постигнем. План, стратегия и ясни цели. Без компромиси. Анархията и хаоса не са решения, те са хранителната среда на мафията и те сами ще се опитат да тласнат страната в хаос. Затова от нас зависи да вземем инициативата и да не позволим в мрака да бъдем излъгани отново. Този път трябва да изринем цялото блато. Предстоящите извънредни избори няма да донесат решението. Но те ще са стъпка към него. И това трябва да е ясно, за да няма разочарование. Ще изринем и следващите и по време на тази битка ще се роди и така нужната алтернатива. От хора със съвест, смелост и кураж да се изправят срещу злото в открита битка.  И това е само началото.

БОЕЦ не се борим за властта, битката ни е да отстраним мафията от властта. И след това ни чака още по тежката битка да съхраним постигнатото, защото злото няма да се откаже така лесно. Стъпка по стъпка. Обречени сме да спечелим тази битка! Очакваме подкрепата на непримиримите, каузата ни е чиста и в това е силата ни. 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА