31 844 300лв. бонуси са раздадени в НАП за 2021г! Рекорд за последните години.

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки –<<< PAYPAL >>> link click

На 04.01.2022 г., в първият работен ден за годината, БОЕЦ внесохме 13 заявления по ЗДОИ до различни институции и власти за раздадените през 2021 г. бонуси и друга информация. Традиционно вече в началото на всяка година БОЕЦ извършваме този институционален контрол и информираме българското общество за получената информация.

Представяме ви отговора на НАП. Почти 32 МИЛИОНА лева са раздадените бонуси за 2021г. Това е рекордна сума за последните години.  Само за централното управление на НАП са отделени над 10 И половина МИЛИОНА лева за бонуси. Другата информация, която получихме за автомобилният парк на НАП. През 2021 г. от приходната агенция са ползвани 219 бр. автомобили на оперативен лизинг, които имат общ изминат пробег от 1 864 906 километра за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Как и защо НАП ползва 219 автомобила „на оперативен лизинг/дългосрочен наем, които изминават милиони километри на година е друга тема, която БОЕЦ тепърва ще изследваме. 

Публикуваме отговора на НАП:

РЕШИХ:

 РАЗРЕШАВАМ предоставянето на достъп до изисканата със заявление вх. №М-92-00-5от 04.01.2022 г.  информация, както следва:

По т. 1 и т. 2:

Общ размер на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, изплатени на служителите на НАП през 2021 г.
  Средно-годишна численост Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати /лева/
Средства – общо Средно на един служител за годината Средно на един служител за месец
НАП – общо за ЦУ, ТД (6 бр.) и офиси към ТД (23 бр.) 7 863 31 844 300 4 050 337
 в т. ч.        
 За Централно управление на НАП (в т. ч. ГД „Фискален контрол“, 5 дирекции ОДОП и 6 директори на ТД на НАП 1 714 10 631 443 6 203 517

По т. 4 от заявлението:

През 2021 г. са ползвани 219 бр. автомобили на оперативен лизинг, които имат общ изминат пробег от 1 864 906 километра за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

ОТКАЗВАМ предоставянето на достъп до информацията по т. 3 от заявлението.

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, настоящият отговор и исканата информация се изпращат на ел. адрес: gdboec@abv.bg, в съответствие с отправеното искане.

На основание чл. 40, ал. 1 от ЗДОИ, решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от датата на връчване или получаване на уведомление за неговото изготвяне.

Подпис: Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП                                        

Отказаната информация е за размера на бонусите получени от изпълнителния директор на НАП, г-н Румен Спецов. Той отказва да ни предостави тази информация с аргумента, че тя представлява лични данни. Отбелязваме само, че гражданите му плащаме заплата, а за бонусите, които получава не знаем кой и как ги определя, но те пак са от нашите пари. 

 Оставяме на обществото и гражданите да преценят заслугите на НАП и моралното им право за „допълнително материално стимулиране“ в размер на почти 32 милиона лева за постигнати резултати на фона на кризата с коронавируса и хилядите бизнеси, които загиват, или са в затруднение и стотиците хиляди граждани, които се чудят как да запазят работата си и да преживеят кризата!

БОЕЦ припомняме на г-н Румен Спецов и г-н Асен Василев, че на 28.05.2021г. ги сезирахме със сигнал за „Къщата в Барселона на Бойко Борисов“, като предоставихме данни и документи удостоверяващи внасянето в брой на сумата от 1 750 000лв. в активите на дружеството собственик на „Къщата“ от Георги Станков Йовчев –  баща на Борислава Йовчева обитаваща къщата в Барселона,  за която бе огласена информация, че е имала връзка с Бойко Борисов, от когото има и дете. Липсва публична информация за произхода на тези средства и как един обикновен водопроводчик е придобил тази сума, за което сезирахме НАП и Министертвото на финансите и поискахме официална проверка. Тя би могла да разкрие и истината за връзката на Бойко Борисов с прословутата къща в Барселона и Борислава Йовчева. Повече от седем месеца Румен Спецовв и Асен Василев мълчат и БОЕЦ нямаме никаква информация за предприетите от тях действия (ако има такива).

На 17.01.2022г. БОЕЦ ще внесем официални заявления за срещи с г-н Спецов и министър Василев, за да проверим какво се е случило с нашите сигнали.

Битката продължава!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA

Цацаров е „разследвал“ себе си по сигнал на БОЕЦ и Димитър Стоянов!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ и Димитър Стоянов (разследващ журналист), като вносители подадохме сигнал срещу Сотир Цацаров за конфликт на интереси на 26.01.2021г.  Компетентната институция е КПКОНПИ и сигнала бе внесен там, а ръководител на КПКОНПИ е Сотир Цацаров. И като Гешев,  Цацаров се наложи да разследва сам себе си!

Припомняме:

Сигнала касае действия на Цацаров, в качеството му на главен прокурор, Цацаров иницира тълкувателно дело пред ВАС с изричното намерение да блокира/саботира висящо (пред ВАС) дело, по което той е трета заинтересована страна. Дело, което той има конкретен, осезаем интерес да приключи по определен начин – или да приключи толкова далеч и напред във времето, че решението (каквото и да е то) да е загубило всякакъв смисъл, актуалност и релевантност.

Конкретната фактология е следната. Делото е заведено от вестник „СЕГА“ по ЗДОИ, с цел осъждане на ИВСС да предостави доклада от проверката по казуса ЦУМ-гейт. Става дума за проверка извършена през 2017г. след сигнал на БОЕЦ до ИВСС за скандала станал известен , като ЦУМгейт.  Няма да описваме въпросния казус, доколкото той би следвало да е служебно (и ноторно) известен на Комисията (а и на половин България). След като ИВСС губи делото в АССГ, следва обжалване във ВАС – където започва своеобразен съдебен карамбол, като делото прескача няколко пъти между 3-членни състави (които го прекратяват) и петчленни състави – които го възобновяват. С окончателно определение от 10.04.2019, петчленен състав с докладчик съдия Юлия Тодорова(командирована) решава, че делото трябва да се гледа по същество. Делото е насрочено в открито заседание за 22.01.2020.

Само три месеца по-късно, обаче, на 29.07.2019 главния прокурор С. Цацаров иницира въпросното тълкувателно дело. Той прави това, прекрасно знаейки, че това ще даде формален повод – дори ще задължи – съдебния състав, който гледа касационното дело по същество, да спре делото до постановяване на решение по ТД. Също така е известно, че за тълкувателните дела няма срок за произнасяне – т.е. делото ЦУМ-гейт може да остане блокирано неопределено дълго време.

Няколко месеца по късно Пеевски назначи Гешев за главен прокурор, а Цацаров за шеф на „антикорупционната комисия“, която трябва да разслдва евентуален конфликт на интереси на Цацаров, който трябва да разследва сам себе си. По същият начин и Гешев разследва сам себе си по сигналите на БОЕЦ за извършените от него престъпления по ‘Недосегаемите“ и тн. и все няма данни за извърпени престъпления!

Сигнала бе внесен от Светослав Илиев от БОЕЦ и Димитър Стоянов от BIRD.BG na 26.01.2021г. Прилагаме пълен текст на подаденият сигнал:

ДО : Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Сотир Стефанов Цацаров – председател на КПКОНПИ

 СИГНАЛ  

На основание : ЗАКОН

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

   от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621**** –  председател на УС email : gdboec@abv. bg и от Димитър Костадинов Стоянов , ЕГН *************, адрес **********************, телефон *********** , електронен адресusuaia@bivol.bg,

ОТНОСНО

Данни за корупция,  конфликт на интереси и други престъпления извършени от Сотир Стефанов Цацаров в качеството му на главен прокурор и член на ВСС

В битността си на главен прокурор и член на ВСС, С. Цацаров иницира тълкувателно дело пред ВАС с изричното намерение да блокира/саботира висящо (пред ВАС) дело, по което той е трета заинтересована страна. Дело, което той има конкретен, осезаем интерес да приключи по определен начин – или да приключи толкова далеч и напред във времето, че решението (каквото и да е то) да е загубило всякакъв смисъл, актуалност и релевантност.

Конкретната фактология е следната. Делото е заведено от вестник „СЕГА“ по ЗДОИ, с цел осъждане на ИВСС да предостави доклада от проверката по казуса ЦУМ-гейт. Няма да описваме въпросния казус, доколкото той би следвало да е служебно (и ноторно) известен на Комисията (а и на половин България). След като ИВСС губи делото в АССГ, следва обжалване във ВАС – където започва своеобразен съдебен карамбол, като делото прескача няколко пъти между 3-членни състави (които го прекратяват) и петчленни състави – които го възобновяват. С окончателно определение от 10.04.2019, петчленен състав с докладчик съдия Юлия Тодорова(командирована) решава, че делото трябва да се гледа по същество. Делото е насрочено в открито заседание за 22.01.2020.

Само три месеца по-късно, обаче, на 29.07.2019 главния прокурор С. Цацаров иницира въпросното тълкувателно дело. Той прави това, прекрасно знаейки, че това ще даде формален повод – дори ще задължи – съдебния състав, който гледа касационното дело по същество, да спре делото до постановяване на решение по ТД. Също така е известно, че за тълкувателните дела няма срок за произнасяне – т.е. делото ЦУМ-гейт може да остане блокирано неопределено дълго време.

На фона на така очертаната фактическа рамка, считаме за очевидно и ненуждаещо се от доказване, че върховната (ако не и единствена) мотивация на С. Цацаров да иницира въпросното тълкувателно дело е именно да блокира и забави развитието на дело, по което той е трета страна. Казано просто: да се скрие максимално дълго истината за това, което реално се е случило в офиса на Георги Гергов през март 2017 г. Това заключение се поддържа включително и от внимателен преглед на протоколите и определенията по делото пред ВАС, откъдето става ясно, че предметът на ТД е именно спорният момент, въз основа на който тричленни състави на два пъти прекратяват делото.

В заключение, считаме това за фрапантен, христоматиен пример за конфликт на интереси. Случай, в който главният прокурор, стъпвайки на практически безграничните си правомощия, се намесва индиректно (но категорично) по дело, по което той самият се явава трето заинтересовано лице.

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ образуването на проверка в хода на която да се съберат всички факти и обстоятелства за конфликт  на интереси, както и за възможна корупция и престъпление по служба и злоупотреба с власт от Сотир Стефанов Цацаров във връзка с гореописаните негови действия  в качеството му на главен прокурор, както и да бъдем уведомени за предприетите действия от КПКОНПИ и резултатите от тях!

Прилагаме номерата на делата, както и медийни публикации по темата:

А) Дело по същество пред ВАС – 11393/2018

http://sac.justice.bg/court22.nsf/11a0bf82cd91b04dc2256626003ba920/8a5c6932300fc030c22583070024f8bf?OpenDocument

  1. B) Тълкувателно дело пред ВАС – 4/2019

http://sac.justice.bg/TD_VAS.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/70b0af9b02a11607c2258446003f1c70?OpenDocument

  1. C) https://segabg.com/hot/category-bulgaria/cacarov-si-osiguri-novo-ukrivane-na-proverkata-za-cumgeyt

https://segabg.com/category-observer/cum-geyt-se-preplitat-vsichki-poroci-na-sudebnata-sistema

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ да образува проверка, в хода на която да се съберат всички факти и информация за  извършените от Сотир Стефанов Цацаров престъпления по гореописаният казус, като вносителите  бъдем информирани за предприетите действия на Комисията и резултатите от тях и образуваната проверката.

26.01.2021г.    Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”                                              Димитър Стоянов

Цацаров е стар наш ‘любимец“, човека, който окончателно превърна прокуратурата в бухалка на мафията и изцяло я подчини на Пеевски и Борисов. Той по заповед на Пеевски посочи Гешев за свой наследник и направи нужното във ВСС това мафиотско назначение и заповед да бъдат изпълнение подарявайки за още седем години прокуратурата на мафията! Именно по тези причини, БОЕЦ обявихме през още през лятото на 2019г. оставката на Цацаров, като част от първите искания на протестите обединени в една цел – оставките на Борисов, Гешев, Цацаров и Кошлуков! Тези оставки са първата задължителна, макар и недостатъчна  стъпка към отстраняване на мафията от властта!

БОЕЦ организирахме първият протест с искане на оставката на Цацаров през януари 2016г. пред съдебната палата в София. Бяхме сами тогава. И продължихме през годините тази битка – десетки протести, акции и сигнали. По наш сигнал ИВСС образува проверка срещу Цацаров за ЦумГейт през 2017г.  Десетки са и проверките, обвиненията, делата, ревизиите и репресиите от страна на прокуратурата по времето на Цацаров към БОЕЦ и свободните граждани и медии. През годините БОЕЦ осъдихме Цацаров, както, като главен прокурор, така и като шеф на КПКОНПИ! Обявената от него оставка е именно в резултат на дългогодишния натиск на бойците, гражданите и свободните медии и журналисти. И той, и Гешев осъзнават, че няма как да изкарат още няколко години на своите постове.

Следващият е Гешев. Битката продължава.

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

 

Гешев повдигна обвинения на Георги Георгиев от „Жоси“. (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

На 8 декември 2021г. Георги Георгиев, председател на БОЕЦ, и неговият съименник Георги Георгиев, собственик на фирма “Жоси’, участваха в предаването “Честно казано с Люба Кулезич” по телевизия Евроком. Тогава те представиха данни за участието на главния прокурор Иван Гешев в отнемането на бизнеса на Георгиев (“собственика на “Жоси”), още от времето му като редови прокурор.

Веднага след това беше публикувано съвместно разследване на сайта Bird.bg и БОЕЦ, като публикувахме документи, които доказват прехвърлянето на дялове от “Жоси” към бащата на Иван Гешев. Това е била цената прокуратурата и Гешев да се намесят в спора между съдружниците.  Вместо 20% от „Жоси” Гешев (чрез неговият баща) обаче получил 2%, които въпреки че са оценени на стойност около четвърт милион лева, не оправдават неговите очаквания. Така Гешев се обръща срещу Георги Георгиев, фирмата е разграбена, а всички сигнали за данъчни и финансови престъпления в компанията остават без разглеждане. Прокуратурата се обръща срещу Георгиев с цялата си репресивна мощ.

Гешев приел подкуп от бизнесмен, за да “опраска” съдружника му

 

В продължение на 7 години фирмата е разграбена, а всички негови сигнали остават без последствия. Къщата му е запалена, подложен е на заплахи и репресии.

В последните месеци, по време на разследването на #ЖосиГешевГейт председателят на БОЕЦ Георги Георгиев получи две смъртни заплахи.

“Ще ти затворим устата завинаги”.

“Ти си подписа смъртната присъда”

Преди дни разследващият журналист от Bird.bg Атанас Чобанов обяви, че е бил информиран от представител на чужди партньорски служби, че имат данни за заплаха за живота му. Чобанов сам посочи, че заплахата най-вероятно идва от първия ред на парламента –  Пеевски, ДПС и задкулисието. Същото задкулисие, което контролира Гешев и на което служи Гешев.

Успоредно със заплахите се задейства и самата прокуратура по познатият ни мутренски стил.

На 08.01.2022г. Георги Георгиев от „Жоси” и неговият син бяха призовани на разпит в специализираната прокуратура. Веднага след това Георгиев получи и следваща призовка за 18.01, като прокуратурата твърди, че се „самосезирала” по направените разкрития. Това е абсурдно, защото за всички изнесени данни през годините са внесени няколкодесетки сигнала в прокуратурата и лично до Гешев. Всички тези сигнали са смачкани от Гешев.

Следва най-бруталната реакция.

На 20.01.2022г. Георги Георгиев от „Жоси” е призован след прокурорско постановление да се яви в ГДНП за „привличане в качеството му на обвиняем и разпит в процесуалното му качество на обвиняемо лице”! Повдигнати са му обвинения по преписка от 2015г.

След разкритията за ролята и участието на Гешев в погрома върху „Жоси” и прикриване на данъчните и финансови престъпления във фирмата извършени от съдружника на Георгиев, прокуратурата повдига обвинения срещу… Георгиев.

По същият начин след всеки сигнал на БОЕЦ срещу Борисов, Доган, Пеевски, Цветанов, Гешев, Цацаров, Карадайъ и тн. на нас повдигаха обвинения, срещу нас образуваха проверки, ревизии и запори и нас разследваха.

Вносителите на сигнали за корупция стават обвиняеми, а корумпираните остават недосегаеми.

В момента е в ход и дело по повдигнати обвинения на прокуратурата срещу Георги Георгиев от БОЕЦ.

БОЕЦ ще се явим заедно с Георги Георгиев при предявяването на обвиненията срещу него и ще ви информираме за развитието на казуса.

Очаквайте скоро и продължението на #ЖосиГешевГейт.

Битката продължава.

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА