Нека 2019г. да е годината на гражданите, на Революцията!

За много години!
Преживяхме годините на ченгетата, на мафията, на ореха, на цацата, на компирите, на свинята, на мутрата! И оцеляхме. Години и десетилетия на грабеж, лъжи и геноцид.


Нека 2019г. да е годината на гражданите! На будните и непримиримите. Годината на Революцията. На победата над мафията, корупцията, над злото, което ни убива. БОЕЦ водим тази битка. Нищо вече не е същото. Мафията налага своята диктатура, но и все повече граждани преодоляват страха и са готови за действия. И накрая ще се сблъскаме на площадите! Гражданите осъзнават силата си и няма какво да ни спре.
Благодарим на всички бойци и наши приятели и съратници за подкрепата, продължаваме. Пожелаваме здраве, мъдрост и сила да водим и спечелим битките си. Можем, само трябва да го поискаме и да се съберем достатъчно. Понесохме много удари, платихме цената, натрупахме опит, знаем точно какво искаме и как да го постигнем.

И ще го направим!
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSAGBSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА