БОЕЦ внесе касационна жалба до ВАС! Призоваваме Пеевски пред съда.

БОЕЦ внесе Касационна жалба до Върховния административен съд срещу отказа на ЦИК да разгледа по същество и извърши проверка дали реално Делян Пеевски е живял през последните шест месеца в България и има право да участва в изборите, както кандидат за евро депутат. Призоваваме ВАС да отмени незаконното „решение“ на ЦИК и да постанови пълна и цялостна проверка по същество дали Певски е живял в страната и отговаря на законовите изисквания, като кандидат.  БОЕЦ искаме от ВАС да призове на съдебното заседание и Делян Пеевски, като заинтересовано лице.

Припомняме, че преди няколко дни БОЕЦ осъдихме пред Върховния административен съд НАП, като съда ги задължи да ни предоставят исканата от нас информация за несъбраният корпоративен данък, както и информация за хазартния бизнес.

Казуса с Пеевски е важен, защото показва от една страна как ЦИК и цялата контролирана от мафията държавна машина работи в полза на определени кандидати (в случая прикрива Пеевски) и партии и от друга страна повдига въпроса, как и защо един човек, който е понастоящем депутат в българският парламент и не е ходил нито един ден на работа от две години се предлага на избирателите за депутат в европейският парламент!

Прилагаме пълен текст на Касационната жалба на БОЕЦ до ВАС:

Чрез: ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Адрес:София1169,пл.„Княз Александър I“ № 1,   e-mail: cik@cik.bg

До: ВЪРХОВЕН  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД   Адрес: София 1301,
бул.“Александър Стамболийски“ 18

КАСАЦИОННА  ЖАЛБА     

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 73…………. председател на УС email : gdboec@abv. bg    

ПРОТИВ

Решение № ЕП-23-43/30.04.2019г. на Централната избирателна комисия

Правно основание – чл.147 от АПК и чл.58 ал.1 от Изборния Кодекс във връзка с чл.57ал.1 т. 26, т. 28 и т. 30 И Чл. 209 т.3 от АПК.

УВАЖАЕМИ  ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

На 29.04.2019г. Гражданско Сдружение БОЕЦ внесохме чрез електронната поща на   Централната избирателна комисия сигнал с вх. № ЕП-23-39/29.04.2019г. На 30.04.2019г.на електронната поща на БОЕЦ получихме писмо – отговор от ЦИК с техен изходящ № ЕП-23-43/30.04.2019г. В законният срок обжалваме цитираното решение на ЦИК, като незаконосъобразно, неправомерно, поставено неправилно в нарушение на материалния закон и необосновано.

От отговора на Централната избирателна комисия не се разбира дали ЦИК е разгледала сигнала на БОЕЦ на свое заседание, дали е извършила необходимите допълнителни проверки по представените в сигнала обстоятелства и дали се е произнесла с официално Решение. При направена справка на 01.05.2019г. в  публичният регистър на сигналите и решенията  на сайта на ЦИК не се открива нито сигнала на БОЕЦ нито отразено решение по този сигнал. Според чл.57.ал.1 т.28 от ИК
ЦИК води публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията и на решенията по тях;

След като ЦИК е приела Сигнала на БОЕЦ и той е заведен с входящ номер, според горецитирания текст на ИК, те трябва и да отговорят с Решение, което също да бъде отразено в регистъра на ЦИК, а такова липсва в официалният публичен регистър на жалбите и сигналите. В ИК има и други текстове, които определят действията на Комисията при подаден към тях сигнал:

Чл. 57.ал.1т.26 от ИК
ЦИК разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си, включително срещу действия на районните и общинските избирателни комисии и секционните избирателни комисии извън страната, произнася се по тях в срок до 24 часа от постъпването им; в изборния ден се произнася с решение до един час от постъпване на жалбата или сигнала и преди края на изборния ден;

Отново изрично се посочва, че ЦИК трябва да разгледа и да се произнесе с РЕШЕНИЕ по всеки един сигнал и то в точно определени от законодателя срокове.

БОЕЦ считаме, че ЦИК не са изпълнили своите правомощия и не са разгледали сигнала на БОЕЦ по същество, както и не са извършили необходимите проверки за изясняване на всички факти и обстоятелства за установяване на обективната истина дали включеният в листата на ПП ДПС кандидат Делян Славчев Пеевски отговаря на чл.351.ал.1 от ИК и е живял реално през последните шест месеца в България или друга страна членка на ЕС.

Прилагаме пълен текст на Сигнала на БОЕЦ с входящ номер в ЦИК № ЕП-23-39/29.04.2019г. :

ДО : ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ: гр. София 1169, пл.   „Княз Александър I“ № 1,                            e-mail: cik@cik.bg

 

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399На основание  Чл. 57 от ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

В качеството ни на неправителствена организация с дейност в обществена полза, БОЕЦ сезираме Централната избирателна комисия за основателни съмнения за неправомерна регистрация за участие в изборите за членове на Европейският парламент насрочени за 26.05.2019г. на лицето Делян Славчев Пеевски, вписан в листата на ПП „Движение за права и свободи”.  БОЕЦ изразяваме своите съмнения, че Делян Славчев Пеевски не отговаря на изискването на Изборният кодекс – чл. 351, а именно:

Чл. 351. (1) Право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз.

БОЕЦ считаме, че г-н Пеевски не е живял в страната, или в друга държава – членка на Европейския съюз през последните шест месеца според изискванията на закона.

Аргументите ни за това са следните:

  1. През последните шест месеца в качеството му на депутата от 44-то  Народното събрание на Република България, г-н Пеевски не е присъствал на нито едно пленарно заседание на парламента.
  2. На 18.04.2016г. премиера Бойко Методиев Борисов в свое участие в телевизия БТВ заяви: „Пеевски си отиде, Пеевски напуска страната”. Прилагаме линк към видеото:

https://www.vbox7.com/play:be224855fb

  1. На 01.09.2017г. БОЕЦ номирахме г-н Пеевски за лице на България по време на българското европредседателство, като го потърсихме в Парламента, но се оказа, че не е на работа и никой не знае къде е. Прилагаме линк:

https://www.mediapool.bg/peevski-predlozhen-za-litse-na-bulgaria-za-evropredsedatelstvoto-news268750.html

 

  1. На 14.09.2017г. БОЕЦ потърсихме г-н Пеевски на обществено известният му адрес в х-л „Берлин” в София и се оказа, че той не живее там и никой не знае къде е. Прилагаме линк към видеото:

https://www.facebook.com/watch/?v=839358116232506

  1. На 21.12.2017г. БОЕЦ потърсихме г-н Пеевски и в централата на ДПС, където бяхме информирани, ч е не знаят къде живее и къде се намира депутата Пеевски. Прилагаме линк към видеото:

https://www.facebook.com/watch/?v=839358116232506

  1. През 2018г. БОЕЦ , като неправителствена организация, след неуспешните ни опити да се срещнем с г-н Пеевски организирахме национална кампания „Издирваме Пеевски” , като целта ни бе , в качеството ни на български граждани да се срещнем с него, като български депутат и да му предадем няколко сигнала за корупция в прокуратурата и да  му зададем няколко въпроса за участието му в избора на Сотир Цацаров за главен прокурор, за фалита на КТБ, фалита на „Булгартабак” и за неговото имотно състояние и произхода на средствата му  свързано с това, че в края на 2016г. от собственик на стар Опел, само за една година г-н Пеевски се превърна официално в мултимилионер, собственик на медии и активи за десетки милиони. В рамките на нашата кампания и усилия от началото на 2018г. до 25.04.2019г. г-н Пеевски не беше открит от нас на територията на Република България.

Всички тези факти и обстоятелства пораждат основателни съмнения, че Делян Славчев Пеевски не е живял на територията на България, или на територията на друга страна членка на ЕС през последните шест месеца и не отговаря на законовите изисквания да участва, като кандидат в предстоящите избори за Европейски парламент.

БОЕЦ изискваме от ЦИК да провери дали Делян Славчев Пеевски изпълнява условията на чл. 351.ал1. от Изборния кодекс, като изисква цялата необходима информация от Парламента, Министерството на външните работи, граничните служби, НСО и всички институции, които биха могли да съхраняват данни за пребиваването на Делян Славчев Пеевски в страната и чужбина. И в случай , че се установи, че той не е живял през последните шест месеца в България, или друга страна членка на ЕС според изискванията на закона, регистрацията му в листата на ДПС, като кандидат за европейския парламент на предстоящите избори на 26.05.2019г. да бъде заличена.

БОЕЦ считаме, че изборите са основен демократичен инструмент и усилията на всички институции и неправителствени организации трябва да бъдат насочени към провеждането на честни и прозрачни избори, като е недопустимо в тях да участват кандидати, които не отговарят на законовите изисквания! Това би поставило под съмнение законността на самите избори и би компрометирало вота на българските граждани. Защото не може да имаме законни избори, ако имаме незаконни кандидати.

БОЕЦ изискваме от ЦИК да бъдем уведомени на електронната поща на Сдружението – gdboec@abv.bg за резултатите от извършената проверка и взетите от Комисята решения по повод на настоящият сигнал. Поради високият и надделяващ обществен интерес към внесеният сигнал, БОЕЦ ще информираме незабавно медиите и обществото за вашите действия и отговори.

Дата: 29.04.2019г.  Видин                        Г.Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

 

Прилагаме и отговора на ЦИК с техен изходящ №ЕП-23-43/30.04.2019г.

 

Съгласно чл. 351, ал. 1 от Избирателния кодекс (ИК) право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент (ЕП) от Република България имат българските граждани, които са навършили 21 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат постоянен адрес в Република България и са живели най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз. Според § 1, т. 3, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ИК „Живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“ е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз. От посочената разпоредба следва, че наличието на „постоянен“ и „настоящ адрес“, чиито легални дефиниции се съдържат съответно в чл. 93 и чл. 94 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР), в България или в държава членка на ЕС през последните 6 месеца е формална предпоставка, за да може дадено лице да бъде кандидат за член на ЕП. Духът и целта на ИК обаче, свързани с обсъжданото изискване, водят до извод, че законодателят е поставил същото, за да гарантира, че кандидати за членове на ЕП от Република България ще бъдат български граждани, които не са прекъсвали трайно връзката си с България или с държава – членка на ЕС през последните 6 месеца. Така законодателят се е опитал да осигури (друг е въпросът дали това е ефективно) поне минимална гаранция, че кандидатът ще познава реално живота и проблемите на общността, за ръководството на която кандидатства. Наличието на изискване за постоянен и настоящ адрес в България или в държава – членка на ЕС е нормативно разрешение, чрез което се постига по правило посочената цел на закона. Когато обаче са налице факти, че дадено лице физически не се е намирало на територията на България или държава – членска на ЕС през последните шест месеца, това не може да бъде пренебрегнато от правото. Защото е съвсем реална възможността дадено лице да не е живяло през последните 6 месеца в България или държава – членка на ЕС и да не е изпълнило задължението си да заяви промяна на настоящия си адрес си в 30-дневния срок по чл. 99, ал. 1 от ЗГР. Има много примери за лица, които имат постоянен и настоящ адрес в България и в същото време са издирвани от институциите, които обявяват, че тези лица са напуснали страната и не се намират на територията на България. Пример – така наречените „братя Галеви”, както и банкера Цветан Василев. По този начин е налице разминаване между действителното положение и правната норма, за което е предвиден състав на административно нарушение по чл. 116а от ЗГР, като на извършителя следва да бъде наложена глоба от 500 до 3000 лева. Ангажирането на админстративно-наказателната отговорност на лицето обаче не освобождава ИК от самостоятелното й задължение да извърши реална проверка дали са налице предпоставките по чл. 351, ал. 1 от ИК. Противното разбиране е израз на формалистичен подход, който ще доведе до това определно лице, което при това е правонарушител, да участва като кандидат за член на ЕП. Следователно ИК, с помощта на компетентните държавни органи, дължи да извърши проверка за това дали фактически Делян Пеевски е живял на територията на България или на държава – членка на ЕС през последните 6 месеца и ако установи, че това не е така, за което има достатъчно данни, да приеме, че същият фактически не е имал настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава – членка на ЕС и следва да предприеме действия по заличаване на неговата регистрация, като кандидат от листата на ДПС за участие в изборите за Европейски парламент.
След внесения от БОЕЦ сигнал ЦИК има задължението да го разгледа, да извърши необходимите проверки и да се произнесе официално на свое заседание с Решение, като уведоми вносителя на сигнала. Фактическият отказ на ЦИК да разгледа официално сигнала на БОЕЦ, да извърши необходимите проверки и да се произнесе с Решение  вписано в публичният регистър на сигналите и решенията е незаконосъобразен и е нарушение на материалния закон и съществено нарушение на законовите процедури, което поражда съмнения за тенденциозни действия на ЦИК в полза на един кандидат.

 

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Моля, като имате предвид изложените съображения да отмените решение № -23-43/30.04.2019г. на Централната избирателна комисия, с което същата фактически отказва да извърши проверка по същество по сигнала на БОЕЦ , като необосновано и незаконосъобразно поради  нарушение на материалния закон и постановите ЦИК да разгледа по същество на свое заседание сигнала на БОЕЦ и извърши необходимите проверка и действия за установяване на всички факти и обстоятелства чрез които да се установи обективната истина дали включеният в листата на ДПС за предстоящите избори Делян Славчев Пеевски изпълнява законовите изисквания да е живял реално през последните шест месеца на територията на България, или друга страна членка на ЕС, като изискват от компетентните държавни институции и органи да представят необходимите справки и информация за престоя на г-н Пеевски в България и чужбина. Моля да призовете на съдебното заседание и г-н Делян Славчев Пеевски, като заинтересовано лице.

01.05.2019г.

За Жалбоподател: Георги Георгиев, Председател            на Управителния съвет на ГД „БОЕЦ”

Очакваме в тридневен срок ВАС да назначи съдебно заседание в което да разгледа жалбата на БОЕЦ, като призове и Пеевски в качеството му на заинтересовно лице. Да видим на кой адрес и къде ВАС ще открият Пеевски. 

Ако се окаже, че Пеевски не е живял според законовите изисквания през последните 6 месеца в България и страна членка на ЕС, то следва неговата регистрация, като кандидат за евродепутат от листата на ДПС  да бъде заличена. А ако се окаже, че той все пак е живял в България през това време, дължи обяснение на нас, гражданите и негови заплатоплатци защо не ходи на работа в Парламента и не изпълнява своите задължения, като български депутат. И как ще изпълнява своите задължения, като депутат в Европейският парламент със заплата от десетки хиляди лева? Вместо да внасяме ценности и демокрация от Европа, ние изнасяме корупция и коруплентност! 

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ПеевскиАут

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ внесе сигнали до ВКП и КПКОНПИ срещу министър Порожанов за къщите за гости.

БОЕЦ внесе сигнали до прокуратурата – ВКП (вх.№ PRB201901416610I/02.05.2019г.)  и КПКОНПИ срещу министър Румен Порожанов по повод скандала с къщите за гости и разкритията за злоупотреби за стотици милиони с европейски средтва по ПРСР.

В сигнала е посочено:

СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

На основание : ЗАКОН

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

относно

съмнения за извършени престъпления – корупция, злоупотреба с власт, конфликт на интереси, търговия с влияние, престъпление по служба, престъпно бездействие, неизпълнение на служебните задължения, престъпление срещу финансовите интереси на ЕС,  както и други престъпления от общ характер извършени от Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите.

 

На 14.06.2016г. сайта за разследваща журналистика публикува материал озаглавен „Порожанов крие „къщи за тъщи” за над 114 милиона лева”. В това журналистическо разследване се представят факти за злоупотреби с европейски  средства от ПРСР, договаряни от ДФЗ. Злоупотребите с източване на европейските фондове са извършени чрез изграждане на къщи за гости по мерки 311 и 312 от ПРСР, като средствата не са усвоени по предназначение, а изградените къщи за гости се ползват, като лични жилища и вили. По това време шеф на ДФЗ, които имат контролни функции по тази порограма е Румен Порожанов, който  прикрива информация за изградените къщи, източените средства и извършените злоупотреби. В периода март 2011 – август 2013 г. и периода декември 2014 г. до 4 май 2017 г. Румен Порожанов е изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. От 4 май 2017г. вече е министър на земеделието.
Румен Порожанов като директор на Фонд Земеделие е отговорен за  Дирекция Наблюдение която осъществява координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция както и върху Финансовите контрольори на програмите 311 и 312 и мярка 6.4.ПРСР отнасящи се  за къщи за гости.

Прилагаме линк към публикацията на Биволъ:

https://bivol.bg/kushti-za-tushti-114-mln.html

………………………………………………………………………………………………………

В резултат на тези разкрития прокуратурата нареди проверка на всички къщи за гости изградени по ПРСР. По информация на институците към 30.04.2019г. са провеврени 110 къщи за гости, като в почти половината от тях са установени нарушения, съставени са актове на над 10 милиона лева. Проверените до сега обекти са малка част от общият брой изградени с европейско финансиране къщи за гости. Това показва, че ДФЗ не са изпълнили своите задължения по контрол на тези проекти, а шеф на ДФЗ през основният период на изграждане на огоромен брой от тези къщи за гости е Румен Порожанов.

БОЕЦ считаме, че със своите действия, като шеф на ДФЗ и най-вече чрез своето бездействие по упражняване на ефективен и пълноценен контрол върху реализирането на проектите по изграждане на къщи за гости по ПРСР, Румен Порожанов носи персонална отговорност за източването на европейски средства в особенно големи размери. Заниженият контрол от страна на ДФЗ през пет годишният период на мониторинг на вече изградените къщи за гости също е показателен за неизпълнение на служебните задължения и престъпно бездействие на Румен Порожанов, като длъжностно лице – шеф на ДФЗ.

БОЕЦ изискваме от КПКОНПИ  да образува проверка срещу Румен Порожанов в хода на която да бъдат събрани всички факти, информация и данни с цел установяване на обективната истина за злоупотребата с европейски средства за изграждане на къщи за гости по ПРСР и отговорността на длъжностините лица – Румен Порожанов, Янаки Червеняков (бивш директор в ДФЗ , за който Биволъ разкриха, че има къща за гости на името на тъща му) и други неустановени лица. БОЕЦ изразяваме своите съмнения, че  същите лица – Румен Порожанов, Янаки Червеняков , Антоан Порожанов в сговор с други лица са изградили Организирана престъпна група за източване на европейски средства и  прикриване на тези престъпления. БОЕЦ изискваме да бъдем уведомени за предприетите от КПКОНПИ действия и за хода и резултатите от извършената проверка.

 

02.05.2019г.      Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Както е видно и от приложените в сигнала журналистически разследвания на Биволъ, злоупотребите с европейски средтва при изграждането на къщите за гости е продължавало години, а по направените от тях разкрития още през 2016г. институциите не реагират! Тогава, както и сега главен прокурор е Цацаров, а премиер е Бойко Борисов. Същите днес демонстрират решителност в борбата с тези измами, но в продължение на години са си затваряли очите за тези измами, а Борисов дори повиши Порожанов и го назначи за министър. Абсолютно невъзможно е средства в такъв огромен размер да са източени без знанието и санкцията на Бойко Борисов, който управлява страната еднолично през последните десет години и който превърна източването и „усвояването“ на европеските средства в нацинален спорт за управляващата ни мафия. Реакцията на институциите е предизвикана след разразилият се скандал #АпартаментГейт и разктието на Биволъ за луксозната вила на зам. министъра на икономиката Аалександър Манолев построена с европейски пари. Одобрението на субсидията е по времето на Румен Порожанов , като шеф на ДФЗ. Той подаде оставка и беше обвинен в престъпление срещу финансовите интереси на ЕС. Разкритията предизвикаха и реакцията на Еропейската комисия, което и е основната причина Борисов и Цацаров изведнъж да прогледнат. 

БОЕЦ ще публикуваме пълният текст на сигналите и ще информираме обществото за отговорите и действията на институциите по казуса.

В сигнала са приложени статии от сайта за разследваща журналистика „Биволъ“ и е изготвен от Венелин Иванов и Георги Георгиев от БОЕЦ.

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. И винаги трябва да водим битките си до край!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ПорожановАут

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА